Оддел: А16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

0180—0230 « 1961_Herodian of Antioch's - 'History of the Roman Empire', translated by Edward C. Echols
Posted in А16.1 Слика и посока

0180—0230 « 1961_Herodian of Antioch’s – ‘History of the Roman Empire’, translated by Edward C. Echols

„… Ова е древниот пад на Грците; постојаното организирање на фракции едни против друг и нивниот копнеж да ги доведат до пропаст оние кои кон нив им изгледале за супериорни ја упропастиле Грција. Нивните древни кавги и внатрешни непријателства ги…

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'
Posted in А10.1 Слика и посока А16.1 Слика и посока

2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат…

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry – Biblical Maps

Збирка на земјописни карти изработени според напишаното во Библијата. Од сите книги и податоци Библијата е најтешко остварливо за да биде лажирана (фалсификувана). Покрај светотаинската причина, за тоа што Светото Писмо е заштитено од самиот Бог, гледано и од човечка…

-0341_Demosthenes - 'The Third Philippic'
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока

-0341_Demosthenes – ‘The Third Philippic’

“… Whatever injustices the suffered by the Lacedaemonians or by us (Athenians) they suffered by the true sons of Greece” … Phillip who is not only no Greek no way allied to Greece, but spring from a part of the…

1871_George Rawlinson - 'A Manual of Ancient History', New York
Posted in А16.1 Слика и посока

1871_George Rawlinson – ‘A Manual of Ancient History’, New York

„… Тесалија била сметана како означување на крајната северна граница на Грција … Македонците биле народ (раса) различна од Хелените …“   Посочил: makedonien.mk Извор: Google книги

Крстот и Сонцето заедно
Posted in А16.1 Слика и посока

Крстот и Сонцето заедно

Најважните македонски знаци – Крст и Сонце по македонските храмови. … и коловрт. Црквата Св. Богородица во с. Лешок, тетовско. Изградена пред 1000 години.     Црква Св. Никола, с. Челопек, тетовско Спореди со древните ознаки истакнати од американската вселенска…

2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska - 'Alexander the Great and the East - History, Art, Tradition'
Posted in А16.1 Слика и посока

2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska – ‘Alexander the Great and the East – History, Art, Tradition’

Дали може да се сметаат за крвно и народносно блиски народи кои биле толку различни во менталитетот, начинот на живеење и уредување на општеството!?   РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ (ГРЦИТЕ) Династиска Монархија Хелени – НЕ, Македонци – ДА Централизирана…

2015_John Boardman - 'The Greeks in Asia'
Posted in А16.1 Слика и посока

2015_John Boardman – ‘The Greeks in Asia’

„… На север од Грчките држави лежело Македонското кралство. Било продрено од Персиските инвазии рано во петтиот век, и окупирани без трајна штета, онолку колку што можеме да просудиме. Македонскиот јазик бил поврзан со Грчкиот, но далечински, тешко да бил…

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London
Posted in А16.1 Слика и посока

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford – ‘The Ecclesiastical History of Sozomen’, London

„… Христијаните од Истокот, сѐ до Либија на границите од Египет, не се осмелувале отворено да се собираат како Црква, откако Лициниј ја повлекол поддршката за нив; меѓутоа Христијаните од Запад, Грците, Македонците и Илирите се собирале за обожување низ…

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York
Posted in А16.1 Слика и посока

1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“ Извор: google books

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет

Секаде каде што во Библијата се употребуваат поимите Македонија и Македонците се третираат како поими кои означуваат посебен народ и земја. Никаде нема показател (индиција) за поврзување на Македонија како дел од Хелас или пак на Македонците како дел од…

-0059‒0017 « 1990_Peter Green - 'Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age', p.309
Posted in А16.1 Слика и посока

-0059‒0017 « 1990_Peter Green – ‘Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age’, p.309

На свештениците (атински н. з.), секогаш кога се молеле за Атина и нејзините сојузници, исто така, им било наредено да го проколнуваат и да фрлаат клетви на Филип (V н. з.), неговите деца и кралство, неговите копнени и поморски сили,…

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland'
Posted in А16.1 Слика и посока

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland’

„… Есенцијално својство на Македонското распространување (експанзија) во втората половина на 4тиот век пред Христос се состоела од спојување (интеграција), дури и впивање (апсорпција) на странските претежно ориентални култури на освоените области и нивна преобразба во некаков вид на светска…

1854_C.D. Yonge - 'Deipnosophists‘ (literally translated), London
Posted in А16.1 Слика и посока

1854_C.D. Yonge – ‘Deipnosophists‘ (literally translated), London

Исечокот зборува дека древните писатели и поети и тоа кои настојувале дека користат чист грчки јазик се користеле со персиски именки, но исто така имитирале ‘македонски изрази’.   „… I use the language of the natives habitually; for among the…

2000_Тим Даули - 'Библейский Атлас', Российское Библейское Общество, Москва
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа