Оддел: А16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Крстот и Сонцето заедно
Posted in А16.1 Слика и посока

Крстот и Сонцето заедно

Најважните македонски знаци – Крст и Сонце по македонските храмови. Црквата Св. Богородица во с. Лешок, тетовско. Изградена пред 1000 години. … и коловрт.   Црква Св. Никола, с. Челопек, тетовско Спореди со древните ознаки истакнати од американската вселенска истражувачка…

2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska - 'Alexander the Great and the East - History, Art, Tradition'
Posted in А16.1 Слика и посока

2016_Krzysztof Nawotka, Agnieszka Wojciechowska – ‘Alexander the Great and the East – History, Art, Tradition’

Дали може да се сметаат за крвно и народносно блиски народи кои биле толку различни во менталитетот, начинот на живеење и уредување на општеството!?   РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ (ГРЦИТЕ) Династиска Монархија Хелени – НЕ, Македонци – ДА Централизирана…

2015_John Boardman - 'The Greeks in Asia'
Posted in А16.1 Слика и посока

2015_John Boardman – ‘The Greeks in Asia’

„… На север од Грчките држави лежело Македонското кралство. Било продрено од Персиските инвазии рано во петтиот век, и окупирани без трајна штета, онолку колку што можеме да просудиме. Македонскиот јазик бил поврзан со Грчкиот, но далечински, тешко да бил…

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford - 'The Ecclesiastical History of Sozomen', London
Posted in А16.1 Слика и посока

0324 — 0440 « 1855_Edward Walford – ‘The Ecclesiastical History of Sozomen’, London

„… Христијаните од Истокот, сѐ до Либија на границите од Египет, не се осмелувале отворено да се собираат како Црква, откако Лициниј ја повлекол поддршката за нив; меѓутоа Христијаните од Запад, Грците, Македонците и Илирите се собирале за обожување низ…

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет

Секаде каде што во Библијата се употребуваат поимите Македонија и Македонците се третираат како поими кои означуваат посебен народ и земја. Никаде нема показател (индиција) за поврзување на Македонија како дел од Хелас или пак на Македонците како дел од…

-0059‒0017 « 1990_Peter Green - 'Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age', p.309
Posted in А16.1 Слика и посока

-0059‒0017 « 1990_Peter Green – ‘Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age’, p.309

На свештениците (атински н. з.), секогаш кога се молеле за Атина и нејзините сојузници, исто така, им било наредено да го проколнуваат и да фрлаат клетви на Филип (V н. з.), неговите деца и кралство, неговите копнени и поморски сили,…

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland'
Posted in А16.1 Слика и посока

1996.03.01_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland’

„… Есенцијално својство на Македонското распространување (експанзија) во втората половина на 4тиот век пред Христос се состоела од спојување (интеграција), дури и впивање (апсорпција) на странските претежно ориентални култури на освоените области и нивна преобразба во некаков вид на светска…

1854_C.D. Yonge - 'Deipnosophists‘ (literally translated), London
Posted in А16.1 Слика и посока

1854_C.D. Yonge – ‘Deipnosophists‘ (literally translated), London

Исечокот зборува дека древните писатели и поети и тоа кои настојувале дека користат чист грчки јазик се користеле со персиски именки, но исто така подражавале ‘македонски изрази’.   „… I use the language of the natives habitually; for among the…

2000_Тим Даули - 'Библейский Атлас', Российское Библейское Общество, Москва
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги…

1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London
Posted in А16.1 Слика и посока

1770_Tobias George Smollett – ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

Во средновековно книжевно дело Македонците наведени како самостоен народ. Некогаш историски најзначаен, а потоа западнат на најниско ниво. „… Медејците, Асирците, Персијците, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Римјаните, Готите, Турците и други биле своевремено највеликите и најдолните народи во светот. …“   Посочила:…

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico
Posted in А16.1 Слика и посока

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico

„… Ладнокрвниот и пресметлив Филип, Крал на Македонија, ја изградил својата заостаната планинска земја во голема држава и при тоа ја освоил Грција. …“

1886.08.17_The Winona Daily Republican
Posted in А16.1 Слика и посока

1886.08.17_The Winona Daily Republican

  „… Плутарх ни кажува дека во текот на неговиот живот кога Македонците извршиле инвазија на Грција …“

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas
Posted in А16.1 Слика и посока

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas

  „… Македонците ги освоија Грците …“

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey