Оддел: А16.3 Само посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА.

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва А16.3 Само посока

1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“. Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178

-0530~_Herodotus - 'The Histories', Perseus University Chicago
Posted in А16.3 Само посока

-0530~_Herodotus – ‘The Histories’, Perseus University Chicago

Херодот пренесува дека Александар I Македонски (Филхелен) од Спартанците бил сметан за барбарин и како туѓинец на кого Хелените не треба да му веруваат.   „8.142.1 So when Alexander had made an end of speaking, the envoys from Sparta said,…

Posted in А10.3 Само посока А16.3 Само посока

0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …” Летопис од VII век…

0000+_Ариј (Arrian) - разни извори
Posted in А16.3 Само посока

0000+_Ариј (Arrian) – разни извори

  Разни историски дела кои го споменуваат расното (народносното) соперништво (ривалство) помеѓу Македонците и Хелените за кое запишал древниот историчар Ариј.   Посочил: makedonien.mk

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

1878 — 1879_Кресненско Востание – востанички Устав

Со нашата крв што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза: Слобода или смрт!

Крсто Ресенски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

Крсто Ресенски

Дека сме Македонци и ништо друго, бидејќи и онака јас одамна тврдам дека со Бугарите сме само пара-браќа, како што сме и со останатите славјански народи, имено – Македонецот е по крв Славјанин помешан co Старо-Македонци, Бугаринот е мешавина од…

2004.04.29_Roger D. Woodard - ’The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages‘, p13
Posted in А16.3 Само посока

2004.04.29_Roger D. Woodard – ’The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages‘, p13

„… Прецизната смисла од ‘зборување македонски’ во овие и други пасоси може да бидат и биле расправани (предмет на расправа н.з.); сепак кога овие посоки на македонскиот говор се сметани во нивниот контекст, не е тешко за некој да заклучи…

1928_Jouguet Perre - ’l'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London
Posted in А16.3 Само посока

1928_Jouguet Perre – ’l’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London

„… Сега непријателите на Македонија ги претставуваат Македонците како варвари … Сигурно не за Грција се борел кралот Филип Македонски …“   Посочил: Кукузел

-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291
Posted in А16.3 Само посока

-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291

За македонството на Птоломејската владетелска лоза во Египет. Павсаниј: „Многу блиску до Дамиск стои некој човек, чие име не се споменува, а тоа е дар од Птолемеј (првиот македонски фараон Птоломеј I Сотер з. прев.), синот на Лаг. На натписот…

1899_Марко Цепенков
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

1899_Марко Цепенков

Помислете Вие, мили чеда за велика цара Александра што се слави и до ден денеска!   Посочил: Види Види

-0000~_Различни древни писатели - за самобитноста на древните Македонци
Posted in А16.3 Само посока

-0000~_Различни древни писатели – за самобитноста на древните Македонци

Неколку древни писатели за народносниот состав и простирањето на Македонците и Македонија. „Исто така постои и Горна Македонија, која се состои од другите народи Линкестијците и Елимиотијците, кои се сојузници и поданици на Долна Македонија, но ги задржуваат своите локални…

-0060 – -0030_Diodorus Siculus - ’Bibliotheca historica‘, fragment 15
Posted in А16.3 Само посока

-0060 – -0030_Diodorus Siculus – ’Bibliotheca historica‘, fragment 15

После тоа, со смртта на царот на Асирците, Сарданапал, завршило владеењето на Асирците, настапила епоха на Македоните. Значи старите писатели тврдат дека после владеењето на една од постарите цивилизации, каква што е асировавилонската, настапило владеењето, односно, цивилизацијата на Македонците. Денес,…

2006_Andrew P. McIntyre - 'The Alexander Tetradrachms of Termessos Major, Numismatic Chronicle'
Posted in А* Избор А16.3 Само посока

2006_Andrew P. McIntyre – ‘The Alexander Tetradrachms of Termessos Major, Numismatic Chronicle’

„… Со цел да се разберат кованиците (металните пари) на Александар Велики неопходно е прво да се објасни светот на древните Грци. Во древниот свет не постоела посебна нација ниту пак посебна земја која се нарекувала Грција. Грчкоговорните луѓе биле…

-0334 – -0323 « 0086 – 0160_Arrian - 'The Anabasis of Alexander'
Posted in А16.3 Само посока

-0334 – -0323 « 0086 – 0160_Arrian – ‘The Anabasis of Alexander’

„… Потоа Александар им жртвува на боговите на кои обично им жртвуваше, порача оброк на сметка на војската: беше седнат, а околу него седеа Македонците, потоа Персијците потоа другите одбрани според нивната слава и нивната важност. Од истиот кратер црпеа…

Ulrich Wilken
Posted in А16.3 Само посока

Ulrich Wilken

Македонците беа наполно здрав народ. Тие не беа тренирани како грчките атлети, туку беа како Римјаните со војнички навики. Но, покрај овие добри особености, тие имаа и многу лоши навики, останати од дамнешните времиња, како што беше неумереното пиење, со…