Оддел: А16.3 Само посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА.

1925.01.25_Time - Macedonian Echo
Posted in А* Избор А11.3 Само посока А16.3 Само посока

1925.01.25_Time – Macedonian Echo

  … Ако земјата не постои, народот постои. … … Главниот на современите Македонци кој побаруваше автономија беше Тодор Александров, Генерал Протугеров, Петер Шанкев. … … Јас сум Македонски Националист … … Philip of Macedon …   „… Одамна некогаш,…

0037+_Josephus Flavius, part-I
Posted in А16.3 Само посока

0037+_Josephus Flavius, part-I

  Цитатот опишува како римското владеење им паднало тешко на Грците и наведени одделно Македонците. „… Да, но колку потешко им е ова на Грците, кои беа сметани за најплеменити од сите народи под сонцето! Тие, иако населени во голема…

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А15 Странски сведоштва А16.3 Само посока

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of…

1894_William P. Dickson - The History of Rome, Book III
Posted in А16.3 Само посока

1894_William P. Dickson – The History of Rome, Book III

Многупати повтореното раздвојување на Македонците и Грците како одделни народи, со истакнување на почетокот од римскиот стадиум од нивното постојано и вечно непријателство. Историја на Рим From the Union of Italy to the Subjugation of Carthage and the Greek States…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва А16.3 Само посока

1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“. Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178

-0530~_Herodotus - 'The Histories', Perseus University Chicago
Posted in А16.3 Само посока

-0530~_Herodotus – ‘The Histories’, Perseus University Chicago

Херодот пренесува дека Александар I Македонски (Филхелен) од Спартанците бил сметан за барбарин и како туѓинец на кого Хелените не треба да му веруваат.   „8.142.1 So when Alexander had made an end of speaking, the envoys from Sparta said,…

Posted in А10.3 Само посока А16.3 Само посока

0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …” Летопис од VII век…

0000+_Ариј (Arrian) - разни извори
Posted in А16.3 Само посока

0000+_Ариј (Arrian) – разни извори

  Разни историски дела кои го споменуваат расното (народносното) соперништво (ривалство) помеѓу Македонците и Хелените за кое запишал древниот историчар Ариј.   Посочил: makedonien.mk

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

1878 — 1879_Кресненско Востание – востанички Устав

Со нашата крв што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза: Слобода или смрт!

Крсто Ресенски
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

Крсто Ресенски

Дека сме Македонци и ништо друго, бидејќи и онака јас одамна тврдам дека со Бугарите сме само пара-браќа, како што сме и со останатите славјански народи, имено – Македонецот е по крв Славјанин помешан co Старо-Македонци, Бугаринот е мешавина од…

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York
Posted in А16.3 Само посока

1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“ Кратка историја на Грција ПОГЛАВЈЕ…

2004.04.29_Roger D. Woodard - ’The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages‘, p13
Posted in А16.3 Само посока

2004.04.29_Roger D. Woodard – ’The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages‘, p13

„… Прецизната смисла од ‘зборување македонски’ во овие и други пасоси може да бидат и биле расправани (предмет на расправа н.з.); сепак кога овие посоки на македонскиот говор се сметани во нивниот контекст, не е тешко за некој да заклучи…

1928_Jouguet Perre - ’l'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London
Posted in А16.3 Само посока

1928_Jouguet Perre – ’l’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London

„… Сега непријателите на Македонија ги претставуваат Македонците како варвари … Сигурно не за Грција се борел кралот Филип Македонски …“   Посочил: Кукузел

-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291
Posted in А16.3 Само посока

-0305.11.07 – -0283_Pauzanija, Vodič …, s291

За македонството на Птоломејската владетелска лоза во Египет. Павсаниј: „Многу блиску до Дамиск стои некој човек, чие име не се споменува, а тоа е дар од Птолемеј (првиот македонски фараон Птоломеј I Сотер з. прев.), синот на Лаг. На натписот…

1899_Марко Цепенков
Posted in А13 Родољубни сведоштва А16.3 Само посока

1899_Марко Цепенков

Помислете Вие, мили чеда за велика цара Александра што се слави и до ден денеска!   Посочил: Види Види