Оддел: А17.1 ДМК Слика посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1939.01.30_LIFE Magazine – Vasilka M. Petroff

„… Господа: Ве замолувам прибележете го моето негодување против онеправдувачката употреба на изразот „родени убијци“ која им е нанесена на Македонците. Горд и интелегентен народ, Македонците храбро се борат против друштвените, политичките, и стопанските турски угнетувања во должина од пет векови. После Светската Војна, Македонија беше поделена помеѓу три балкански земји, секоја обидувајќи се да ја надмине другата во наметнување…

Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1978.08.25_The Greenville News – ’Hua praises Macedonian ‘traditions’‘, South Carolina, US

„Македонската нација има древна историја и славни револуционерни традиции“ Хуа Гуофенг – наследник на Мао Цетунг, водач на Кинеската Комунистичка Партија и Премиер на Народна Република Кина. Изнесеново досега беше познато само како гласина. Дека некогаш висок кинески политичар на средба со македонските политичари, им споменал за древното македонско потекло. Некој од македонските комунисти му возвратил дека – ние сме…

Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1928_Георги Трайчев – ’Духовните качества на македонските българи‘, София

Бугарофилот Георги Трајчев, како и многу други застранети, на извесни места во своите дела, неизбежно се самонегираат. Така во неговата книга тврди дека денешните Македонци зачувале дел од силните квалитети на старите Македонци. „Македонецот поседува дел од квалитетите на древниот македонски народ, на кои водачи им биле Филип Македонски и неговиот син Александар Велики. Зачуван е старомакедонскиот антрополошки тип во…

Posted in А17.1 ДМК Слика посока Б1.2 На англиски

2016_Basil Chulev – ‘Ancient Macedonia, The Gods of Macedon’ (pdf)

From the distant oblivion of prehistoric animism, through the vastity of multidimensional labyrint of archaic myths and ancient pantheons amalgam, until today institutionalized forms of religion and modern Eurocentric paradigms. Chronological and unfolding retrospective across the everlasting continuity of primordial human beliefs in the past eons, with focus on the Macedonic myths, gods and demigods, from the unique perspective of…

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.1 ДМК Слика посока Б1.2 На англиски

2005_Tome Boshevski, Aristotel Tentov – ‘Tracing the script and language of ancient Macedonians’, Skopye (pdf)

Abstract: This study presents the results of research realized within the project “Deciphering the Middle Text of the Rosetta Stone. ” It is concluded that a syllabic script of the type consonantvowel was used for the middle text of the Rosetta Stone. Symbols for 25 consonants were identified. By using the procedure of mirroring and rotation in the writing surface…

1920_Василије Марковић - 'Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији', стр9, Сремски Карловци-01
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1920_Василије Марковић – ‘Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији’, стр9, Сремски Карловци

„Самоилово македонско царство“, со седиште во Преспа, а нејзиниот владетел, Цар Самоил, се нарекувал наследник на Александар Македонски. „… Самуил сам себе се нарекувал „наследник на Александар Велики и Пир … Но спрема други показатели, Самоиловото владеење, коешто претставува вистинско херојско доба на Македонија, не било неповолно за развивање на монаштвото. Сѐ до денес, зачувани се остатоците на една силна…

2020_Emma Nicholson - 'Hellenic Romans and Barbaric Macedonians'-01
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

2020_Emma Nicholson – ‘Hellenic Romans and Barbaric Macedonians’

Македонскиот крал Филип V иако од Хелените наречен „драг“ или „сакан“ затоа што им одел по нивната волја никаде во делата на Полибиј не е наречен Грк.  И колку повеќе ги исполнувал нивните засегања толку повеќе бил споменуван како нивен (иако никогаш не го нарекле Грк). Прифаќањето или отуѓувањето во хеленскиот свет зависело колку работел според нивните желби.   “……

1915_Charles Christopher Mierow - ’The Gothic history of Jordanes‘, London (Oxford University Press)-01
Posted in А17.1 ДМК Слика посока Б04 Странска

1915_Charles Christopher Mierow – ’The Gothic history of Jordanes‘, London (Oxford University Press)

Неколку цитати од кои произлегува дека Гетите и Словените се народи од исто потекло. Цитат: “There were many Gothic nations in earlier times, just as also at the present, but the greatest and most important of all are the Goths, Vandals, Visigoths, and Gepaedes. In ancient times, however, they were named Sauromatae and Melanchlaeni; and there were some too who…

1965_Laura Foreman - ’Alexander - The Conqueror‘, University of California-01
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1965_Laura Foreman – ’Alexander – The Conqueror‘, University of California

„… Македонија … на северната грчка граница. Македонците не биле Грци. Тие биле народносно различни, најмногу затоа што не делеле исти претходници од Бронзеното Време, Микенската цивилизација која помогнала да се одреди што значи да се биде Грк. Македонците имале нивен сопствен јазик (иако грчкиот бил јазик на елитата и кралскиот двор) и одредени сопствени обичаи и традиции. …“ „……

2010_Joseph Roisman, Ian Worthington - 'A companion to ancient Macedonia'
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

2010_Joseph Roisman, Ian Worthington – ‘A companion to ancient Macedonia’

Битката на Херонеја која завршила со победа над Атина и Теба во 338 година конечно ја променила рамнотежата на силите на Балканот. После кршењето на грчкиот отпор Филип веднаш почнал да се спрема за инвазија на Персија. Мировниот договор од 338/37 кој бил наречен „Коринтска Лига“ ги обединувал повеќето грчки држави под Македонската хегемонија. Како што Македонецот Филип ги скршил…

1967-1969_Webster Dictionary language classification
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А8.1 Слика и посока

1967-1969_Webster Dictionary language classification

Во едно од своите изданија и само во тоа издание познатата британска Вебстер (Webster) енциклопедија и речник излезе со разврстување на јазиците кое се совпаѓа со македонското национално гледиште негувано уште од национално-просветителскиот период – македонскиот јазик како најстар и изворен јазик на сите славјански јазици. Според табелата даден е следниот распоред: Како една од главните групи на ИНДО-ЕВРОПСКИ јазици…

1915.02.23_The Edwardsville Intelligencer, p9, Illinois
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1915.02.23_The Edwardsville Intelligencer, p9, Illinois

  Македонците во древноста се сметани како посебен народ, наведен одвоено од Хелените.   Посочила: DragonGirl

1922.12.03_San Antonio Express, p24, Texas
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1922.12.03_San Antonio Express, p24, Texas

  Македонците по кој знае кој пат наведени дека не се Грци. Статијата посветена на цивилизацијата на некогашна Асирија подоцна владеена од Персијци, Македонци, Грци, Римјани, Партијци и Арапи.   Посочила: DragonGirl

1914.07.16_Richfield Reaper - Mark Spots Where Heroes Fell
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1914.07.16_Richfield Reaper – Mark Spots Where Heroes Fell

Новинарската статија јасно назначува за поразувањето и поробувањето на Грција од страна на Македонците како негрчки народ.   Посочила: DragonGirl

1934.06.26_Reno Evening Gazette, p5, Reno Nevada
Posted in А17.1 ДМК Слика посока

1934.06.26_Reno Evening Gazette, p5, Reno Nevada

Култот на Александар Во новинарската статија за време на подемот на фашизмот во Европа, се зборува како налик на Мусолиниевото повикување за обнова на Римската слава, Хитлеровото на Тевтонците, така и во Грција постоел обид за поврзување и обнова на славата на Александар Велики и старата древномакедонска историја. Сепак се наведува дека древните Грци тешко дека Александар би го признале…