Оддел: А18.3 Само посока

Податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на АЛБАНСКИТЕ негатори.

Вероучение - Поука 03
Posted in А18.3 Само посока

1993-_Aleks Buda – ‘Vendi i shqiptareve ne historine Europjane te shekujve VIII-XVIII’

Со ова не сакаме да го негираме фактот дека ширењето на името средновековна Арберија надвор од почетното езгро во некои случаи не се случил по асимилацијата на словенското население, кое во одделни области живееше заедно со арбрешкото население. Алекс, Буда: „Местото на Албанците во европската историја на VIII-XVIII век“, во том со наслов: „Албанците и нивните земји“, ASH и RPSSH,…

1931_Афанасий Матвеевич Селищев – ‘Славјанское население в Албании’, (Издание Македонского научного института), Софија
Posted in А18.3 Само посока

1931_Афанасий Матвеевич Селищев – ‘Славянское население в Албании’, (Издание Македонского научного института), София

Лингвистичката анализа на позајмените словенски зборови во албанскиот јазик и словенските топоними, како и историските факти сведочат дека процесот на албанизација меѓу словенското население бил присутен постојано. Уште во 16-17 век во Албанија биле присутни големи групи на словенско население.   Посочил: Салим Кадри Ќерими

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов
Posted in А18.3 Само посока

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов

Почетоците на првиот бран на доселувањето на Албанците во Македонија датира од пред 230 години, односно во периодот кон крајот на XVIII-от век, од 1780 година наваму, и тоа на почетокот во три правци, всушност преку три струи. Во тој период во околу 30 македонски села се населило албанско население. Првата струја била северноалбанската, или Дукаџинска струја, втората средноалбанска, или…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А18.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува: „… по никоја цена не треба да заземат водечка улога во Македонија, во тоа треба да се спречат со сите…

1405 –1468 « 2006_Петар Поповски - 'Ѓорѓија Кастриот - Искендер', МТВ документарец
Posted in А18.3 Само посока

1405 –1468 « 2006_Петар Поповски – ‘Ѓорѓија Кастриот – Искендер’, МТВ документарец

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7
Posted in А18.3 Само посока

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7

Рускиот Цар Николај II: „… Вистинските Албанци не надминуваат половина милион и се наоѓаат западно од реката Црн Дрим. Населението се состои главно од Словени, албанизирани под турски притисок и ја задржуваат сопствената религија и обичаи …“ Истиот ден слична изјава на рускиот цар Николај II излегла и во весникот The Kalgoorlie Miner, Western Australia, pg5 „… вистинските Албанци, иако…

Каплан Буровиќ - Кои се Албанците!?
Posted in А18.3 Само посока

Каплан Буровиќ – Кои се Албанците!?