Оддел: А19.3 Само посока

Податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на АЛБАНСКИТЕ негатори.

1975.04_Ј. Б. Тито за бугарската превртливост-01
Posted in А19.3 Само посока

1975.04_Ј. Б. Тито за бугарската историска негативност

„До 1944 Бугарите беа окупатори, па не можеа никого да го ослободуваат. Нивните ставови не изненадуваат, тие секогаш биле блиски сојузници и на страните на оние кои ја напаѓале и ја окупирале нашата земја. “  „ Isprovociran kritikama iz Bugarske i SSSR na svoj račun i na račun nesvrstane SFRJ, Tito je u aprilu 1975. u Skoplju zagrmeo da su…

2005_Божидар Динков - 'Българският синдром на разединение и самоизяждането'
Posted in А19.3 Само посока

2005_Божидар Динков – ‘Българският синдром на разединение и самоизяждането’

Македонски: „… Грците ги нарекувале Бугарите ‘Хондрокефалос’, кое означува дебелоглав, во смисла тврдоглав, тап, прост. На Запад во текот на средновековието кривоверците ги нарекувале ‘бугри’ (фр. bougres), кое произлегува од bulgare (Бугарин) и означувало нешто лошо. Според француската енциклопедија ‘Ларус’ зборот означува навредлив израз, пцовка. Во речникот на Бл. Мавров таа означува особењак, неранимајко, проклетник. Академик Јордан Иванов во својата…

1941-1944_Бугарскиот фашизам во ВСВ
Posted in А19.3 Само посока

1941.05.26_Нацистичка телеграма – бугарска нацификација

Бугарските окупаторски власти ставале обележја во чест на Адолф Хитлер и други истакнати фашистички личности и настани. Во доверливата германска телеграма од 26 косар 1941 година се пренесува дека бугарските власти по окупацијата на Македонија, по повод прославувањето на Св. Кирил и Методиј на некои од улиците во Скопје им дале имиња на германски и италијански водачи. Неколку улици биле…

1945.02.27_Влада на НР Бугарија - Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија
Posted in А19.3 Само посока

1945.02.27_Влада на НР Бугарија – Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија

Шест месеци после македонската кодификација, Бугарија по шести пат ги изменува и прекодификува бугарските јазик и писмо. Службено објавено во „Дръжавен весник“, Софија. Така исфрлени се дотогаш користените старославјански букви: Ѕ ѕ, Ѣ ѣ, Ы ы, І і, Ї ї, Ѫ ѫ, Ѭ ѭ, Ѧ ѧ, Ѩ ѩ, Ѳ ѳ, Ѱ ѱ. Прифатени се буквите од новата руска азбука од…

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива
Posted in А1.3 Само посока А19.3 Само посока

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива

Во текот на Прва Светска војна, во еден ден, на Бадник спроти Божик, бугарската војска убила 103 Поречани кои ги фрлиле во еден ископ во месноста Дервишка Нива. Бугарската војска, која го окупирала овој крај по повлекувањето на Србите, организирала казнена единица под водство на полковникот Панов, користејќи посебни мерки за заплашување на населението кое го сметале за просрпско. Тогаш…

Неколку толкувања за поимот „Бугар“
Posted in А19.3 Само посока А5.3 Само посока

Неколку толкувања за поимот „Бугар“

• 1938_Ст. Чилингиров – ‘Какво е дал Б`лгаринот на другите народи’, Софија • „… Изразот – бугарска работа, полн со презирност и прекор не слегува од усните на никого од нас уште и ден денес… …што и да се случи, каде и да стане нешто што е лошо, нешто што е незгодно, непримерно, ќе го наречеме – бугарска работа. Ќе…

1878+_Гроф Н.П. Игнатиев за рускиот удел во бугарската државност
Posted in А19.3 Само посока

1878+_Гроф Н.П. Игнатиев за рускиот удел во бугарската државност

Изјавата на рускиот гроф Николај Павлович Игнатиев дека тој е идеолошкиот творец на бугарската држава во полза на руските засегања на Балканот.

2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика
Posted in А19.3 Само посока

2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика

Бугарското Собрание изнудено поради потребата за влез во Европската Унија, донесува Проглас со кој ја осудува бугарската асимилаторска политика како и етничкото чистење на турското население во Народна Република Бугарија. Посебно за време на таканаречениот „Преродбенски тек“ („Възродителен процес“).

1945_Борис Рајнов, за односот кон поразената окупаторска војска
Posted in А19.3 Само посока

1945_Борис Рајнов, за односот кон поразената окупаторска војска

1928+_Ѓорѓе Радуле од село Кремен, Пиринско
Posted in А19.3 Само посока

1928+_Ѓорѓе Радуле од село Кремен, Пиринско

Еден податок за моралните “квалитети” на влавот Ванчо Михајлов – бугарски врховист, усташки соработник и ватиканска марионета, кој ја узурпира Организацијата во полза на оние кои најдобро го плаќаат.

Древните Бугари 33 000 години пред нова ера
Posted in А19.3 Само посока

Древните Бугари 33 000 години пред нова ера

Книга за космичките познавања на Бугарите кои живееле во 8те Бугарии распослани од Црно Море до Индија.

1941-1944_Ленче Пилотова, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства
Posted in А16.1 Вардар А19.3 Само посока

1941-1944_Ленче Пилотова, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства

1878-1944_Руската поддршка на бугарската државност
Posted in А19.3 Само посока

1878-1944_Руската поддршка на бугарската државност

Силната руска политичка поддршка досега не се покажала како доволна причина за да поттикне соодветна возвратна бугарска благодарност.

1941-1944_Дедо Љупчо, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства
Posted in А16.1 Вардар А19.3 Само посока

1941-1944_Дедо Љупчо, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства

2000+_Муфтиј Чувашии Албир-хазрат Крганов
Posted in А19.3 Само посока

2000+_Муфтиј Чувашии Албир-хазрат Крганов

Етногенетски и истоименски роднини на македонскиот источен сосед.