Оддел: А19.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

1923 « 1992_Richard Clogg - 'A Concise History of Greece', p105
Posted in А19.1 Слика и посока

1923 « 1992_Richard Clogg – ‘A Concise History of Greece’, p105

На земјописката карта е претставена густината на разместување на анадолските Грци во Грција со договорот од Лозана 1923 година за размена на население меѓу Грција и Турција. Според картата густината на доселени е највисока во Македонија. Така што во просек…

2018.10.31_Pew Research Center - 'The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests'
Posted in А19.1 Слика и посока

2018.10.31_Pew Research Center – ‘The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests’

Современа европска потврда за големината на тековниот шовинизам кај соседните негатори како современа последица на историски неосудената фашистичка традиција во Грција и Бугарија.   Извор: Bigthink

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.   Измена на имињата според области Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од…

1916_Arnaldo Fraccaroli - 'Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco', Milano
Posted in А19.1 Слика и посока

1916_Arnaldo Fraccaroli – ‘Dalla Serbia invasa al-le trincee di Salonicco’, Milano

„… Дали е грчки се уште, во овие денови, Солун? На новите мапи, сигурно; Во боите на куќите и уличните знаци, да. Нo било каде друго? Во неговото срце градот не e и НИКОГАШ НЕ БИЛ ГРЧКИ… Тоа е интернационален…

1824 « 1861_George Finlay - 'History of Greek revolution', vII, Edinburgh & London
Posted in А19.1 Слика и посока

1824 « 1861_George Finlay – ‘History of Greek revolution’, vII, Edinburgh & London

Во делот каде се пишува како била составена грчката Влада во 1824 стои дека била составена од три партии. Една од нив била партијата на албанските бродосопственици Hydra and Spetzas. Во таа Влада главен авторитет била партијата на албанските бродосопственици….

1901.12.08_The New York Times - The noble Macedonian bandit
Posted in А19.1 Слика и посока

1901.12.08_The New York Times – The noble Macedonian bandit

Уште една своевремена новинарска потврда дека познатата грчка фустанела била преземена од албанската традиција. Иако во насловот се нарекува благороден и македонски бандит мисли на грчки андарт и сѐ само не благороден. Така при дното на статијата опишува за драстичните…

2013.09.01_Gert Muller - 'Black origins of ancient Greek civilization'
Posted in А19.1 Слика и посока

2013.09.01_Gert Muller – ‘Black origins of ancient Greek civilization’

Книгата ги разгледува доказите за африканското и афро-канаанското влијание на Крит и копнена Грција. This book shall explore the evidence for African and Afro-Canaanite formative influences on Crete and mainland Greece. This book differs from Martin Bernal’s Black Athena in…

0600 - 0900_Slavic Tribes
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција најмалку два пати во минатото скоро целосно било претопено. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време на албанското распространување од 17-19 век.

Posted in А19.1 Слика и посока

1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann – ‘Erdkarte in Mercators’, sheet 1

Германска карта која за средината на 19 век го прикажува длабокото распрострирање на албанско население на југ во просторот на Грција и која за просторот на Македонија ги употребува македонските местоименувања со соодветни германски зборови.

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

1912.12.01_The New York Times - Greeks torture Jews
Posted in А19.1 Слика и посока

1912.12.01_The New York Times – Greeks torture Jews

Ниту за прв ниту за последен пат ксенофобични грчки малтретирања врз негрчко население во случајот врз Евреи 1912 година. „… GREEK OUTRAGES REPORTED? Berlin Gets Stories of Maltreatment of Jews in Macedonia. – Special Cable to Twa New YORK TlMES^^…

1889.09.08_The New York Times - Brigandage in Macedonia
Posted in А19.1 Слика и посока

1889.09.08_The New York Times – Brigandage in Macedonia

Четништвото во Македонија Покрај македонските организации за ослободување од турската власт, биле создадени и бугарски и грчки македонски четнички организации со различни методи на делување. Сето ова ги збунувало страниците и не можеле да добијат јасна слика за македонскиот четник….

1997_John Shea - 'Macedonia and Greece - The struggle to define a New Balkan Nation'
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока А19.1 Слика и посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos - 'The Balkan Wars'
Posted in А19.1 Слика и посока

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos – ‘The Balkan Wars’

„… Танцот на смртта од Сулиот е вграден дел од грчката револуција и бил врежан во свеста на грчките ученици со поколенија. Многу младинци секоја година изразуваат почит во спомен на тие Православни Албанци со обновувањето на настанот при свеченостите…

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија
Posted in А19.1 Слика и посока

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум. Извор: Alex…