Оддел: А20.2 Само слика

Податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

Склавините господари на Пелопонез
Posted in А12.2 Само слика А20.2 Само слика

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

Одисеја Елитис - за опасноста од чепкање на грчките табуа
Posted in А20.2 Само слика

Одисеја Елитис – за опасноста од чепкање на грчките табуа

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис со турски војници
Posted in А20.2 Само слика

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис со турски војници

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис кому грчката историја му доделува многу ценета улога бил постојан соработник со турските власти посебно во турското сузбивање на ослободителните движења на Балканот.

Hans Aintenaier - Today's Greeks has no connection with the Ancient Greeks
Posted in А17.3 Само посока А20.2 Само слика

Hans Aintenaier – Today’s Greeks has no connection with the Ancient Greeks

1830 « 1934_Zaharias Papantoniou - 'King Otto', Athens
Posted in А20.2 Само слика

1830 « 1934_Zaharias Papantoniou – ‘King Otto’, Athens

“… When King Otto of Greece, came to Greece in 1830, he hardly heard anyone speak in Greek, so, he asked : “ Where are the Greeks in Athens? “ His court looked at each other and answered: ‘There are no Greeks, but do not be troubled, because, this Albanian population, will always be faithful to your monarchy.’ …“ Писателот…