Оддел: А21.3 Само посока

Податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на СРПСКИТЕ негатори.

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А21.3 Само посока

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните историчари и дека сите МОДЕРНИ СЛОВЕНСКИ НАЦИИ СЕ САМО СРПСКИ ПЛЕМИЊА. 1887 Владимир Карић – ‘Србија. Опис земље, народа и…