Оддел: А23.1 Чети

Македонски борбени единици кои дејствувале за ослободување од турското владеење.

Смиле Војданов
Posted in А23.1 Чети

Смиле Војданов

Четата на војводата Смиле Војданов.

Пандо Кљашев и Коршонов, Костур, (браќа Манаки 1898 г.)
Posted in А23.1 Чети

Пандо Кљашев и Коршонов, Костур, (браќа Манаки 1898 г.)

Извор: mk.wikipedia

Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и други војводи (1903)
Posted in А23.1 Чети

Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и други војводи (1903)

Костурско за време на Илинденско востание кога се ослободени Невеска и Клисура. Посочил: Егејска – Беломорска Македонија

Атанас Шабанов - Тешовалијата
Posted in А23.1 Чети

Атанас Шабанов – Тешовалијата

Славејко Арсов
Posted in А23.1 Чети

Славејко Арсов

Четата на војводата Славејко Арсов. (прв ред втор од десно кон лево)