Оддел: А24.1 Чети

Македонски борбени единици кои дејствувале за ослободување од турското владеење.

Posted in А24.1 Чети

1903.08+_Македонска чета за време на Илинден

Posted in А24.1 Чети

1903.10.04_Illustrazione Popolare, Italia

Слики од последните денови на Илинденското Востание. На сликите се прикажани востаници од четата на Питу Гули. Сликата е доставена со откуп на изворниот примерок на списанието од оперскиот пеач Благој Нацоски.   Посочил: Јован Јован

Ѓорѓи Ацев, прилепска чета-01
Posted in А24.1 Чети

Ѓорѓи Ацев, прилепска чета

    Посочил: Портал Денешен

Смиле Војданов
Posted in А24.1 Чети

Смиле Војданов

Четата на војводата Смиле Војданов.

Пандо Кљашев и Коршонов, Костур, (браќа Манаки 1898 г.)
Posted in А24.1 Чети

Пандо Кљашев и Коршонов, Костур, (браќа Манаки 1898 г.)

Извор: mk.wikipedia

Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и други војводи (1903)
Posted in А24.1 Чети

Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и други војводи (1903)

Костурско за време на Илинденско востание кога се ослободени Невеска и Клисура. Посочил: Егејска – Беломорска Македонија

Атанас Шабанов - Тешовалијата
Posted in А24.1 Чети

Атанас Шабанов – Тешовалијата

1903_Вториот вод од Ѓорчевата чета
Posted in А24.1 Чети

1903_Вториот вод од Ѓорчевата чета

Големото Македонско востание во 1903 година.

Четата на Славејков
Posted in А24.1 Чети

Славејко Арсов

Четата на војводата Славејко Арсов. (прв ред втор од десно кон лево)