Оддел: А24.4 Просветители

Македонски национални просветители кои со говор и со пишувани дела ја издигнувале македонската национална свест.

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)
Posted in А24.4 Просветители

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)

Aрсени Taнaсков Joвкoв e македонски револуционер, поет, весникар и општественик во Софија, Бугарија. Роден е вo с. Селци, Струшко, на 25 март 1884 г. Toa e eднo oд нajистурените села во западна Македонија во кoe 1875 г. сe родил и Војдан Чернодрински, oсновоположникот нa македонсиот театар. Joвкoв потекнува од видно селско угледно и политички воздигнато семејство. Се школувал воо Селци,…

Павел Шатев (1882 - 1951)
Posted in А24.4 Просветители

Павел Шатев (1882 – 1951)

(Кратово, 15 жетвар 1882 – Битола, 30 коложег 1951) — истакнат македонски револуционер и анархист. Член на Гемиџиите и еден од солунските атенатори. Подоцна станува еден од основачите на ВМРО (Обединета), а по ослободувањето на Македонија – прв Министер за правосудство.   Посочил: mk.wikipedia.org