Оддел: А25.3 Дела и Настани

Разни дела и настани поврзани со македонската ослободителна борба во текот на Втора Светска војна.

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А25.3 Дела и Настани

1949.02.05_Билтен – Орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија

Говор на Захаријадис на II Пленум на Главниот одбор на НОФ: „… Конгресот треба да се изјасни по националното прашање на македонскиот народ, кој со своето учество во денешната борба врви кон создавање на независна македонска држава во рамките на…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А25.3 Дела и Настани

1949.02.02-03_Главен одбор на НОФ за егејска Македонија, Резолуција II Пленум

„… Оваа ситуација наметнува тешки и важни задачи пред НОФ и пред целиот македонски народ. НОФ треба уште повеќе да го мобилизира македонскиот народ и да биде вистински негов водач. Ефикасно да помогне 1949 година да биде година на победата…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А25.3 Дела и Настани

1944.10.01_ЦК КПМ до ЦК БРП (К), писмо

На состанокот другарите Темпо и Лазо се спогодиле со Вас во следните точки: 1. Македонскиот народ во бугарскиот дел на Македонија има право на самоопределување до отцепување и доброволно обединување со други народи. 2. Врз основа на тоа основно демократско…

Вероучение - Поука 03
Posted in А25.3 Дела и Настани А3.3 Само посока

1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен….

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'во Вичо ...'
Posted in А25.3 Дела и Настани

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘во Вичо …’

„ВО ВИЧО НЕПРИЈАТЕЛОТ НЕ КЕ ПОМИНИ“   Посочил:  Sekula Vojvoda Fan Club  

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'Илинден'
Posted in А25.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

Илинден како придвижувачки поттик за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за националната…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А25.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата…

2003_Михаило Апостолски - 'Сеќавања', Скопје (Магор)
Posted in А25.3 Дела и Настани

2003_Михаило Апостолски – ‘Сеќавања’, Скопје (Магор)

Ако денес ги слушате бугарските националисти, во обидите за перење на фашистичките гревови од Втора Светска војна, ќе чуете дека бугарските војски после превратот ја ослободиле пола Југославија. Во продолжение извадок од спомените на генерал Михајло Апостолски поврзан со бугарската…

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес
Posted in А25.3 Дела и Настани

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес

„Не ги даваме синовите во бугарската војска. Рано изутрина уште не беа дојдени бугарските чиновници во своите канцеларии, пред општината почнаа да се собираат жени од сите страни. За многу кусо време се насобраа околу 100 до 300 жени. Плоштадот…

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ
Posted in А25.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

1942+ « 1945+_Ексхумација на 16 маскрирани жители во Азот во 1942.10.17
Posted in А18.2 Само слика А25.3 Дела и Настани

1942+ « 1945+_Ексхумација на 16 маскрирани жители во Азот во 1942.10.17

1942_Бугарски војници со отсечени глави на македонски партизани
Posted in А18.2 Само слика А25.3 Дела и Настани

1942_Бугарски војници со отсечени глави на македонски партизани

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)
Posted in А25.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.