Оддел: А25 Југославија Кралство

Податоци за македонските состојби и националната борба за државност и национални права и слободи на македонскиот народ.

Posted in А25 Југославија Кралство А9.1 Слика и посока

1915.04.05_The New York Times – Blame put on Macedonians

„… Обвинувањата ставени на Македонците. Рим, Тревен 4, (преку Париз.) – Д. Ризов, Бугарскиот министер во Рим, изразил мислење денес дека инцидентот на Српско-Бугарската граница бил работа на Македонските револуционери во Србија, кои се спротивставуваат на српскиот режим на територијата стекната во Балканските војни, на која настанала борба. Г. Ризов тврди дека Бугарската Влада на никаков начин не била одговорна…

1925.10.25-26_Весник 'Политика' - Грчка и Бугарска у договору (Петрички инцидент), Белград-01
Posted in _Избор А19.1 Слика и посока А25 Југославија Кралство А9.1 Слика и посока

1925.10.25-28_Весник ‘Политика’ – Грчка и Бугарска у договору (Петрички инцидент), Белград

Српскиот весник „Политика“ известува за тајно договорен бугарско-грчки намерно создаден т.н. „Петрички инцидент“, со цел за потиснување на организираната македонска ослободителна борба. Имено Грција и Бугарија имале краткотрајна лажирана војна во есента 1925 година, во текот на која грчката војска добила можност да навлезе на просторот од пиринска Македонија и да се бори против единиците на ВМРО. Според наше убедување,…

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)
Posted in А25 Југославија Кралство А9.1 Слика и посока

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија “Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија. дигитален извор Посочил: Sasha Uzunov

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4

Македонска Политичка Организација – секаде само Македонци, Македонија, „Македонија на Македонците!“.

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон - Охајо, САД
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон – Охајо, САД

Шеста годишна конвенција на Македонската Политичка Организација. Со секогаш присутниот слоган „Македонија на Македонците!“

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит - Мичиген, САД.mp4
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А25 Југославија Кралство

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит – Мичиген, САД.mp4

1938_Македонски литературен кружок во Софија
Posted in А25 Југославија Кралство

1938_Македонски литературен кружок во Софија

1925_Ќустендил, беломорски македонски бегалци
Posted in А16.2 Беломорие А25 Југославија Кралство А4.2 Само слика

1925_Ќустендил, беломорски македонски бегалци

Македончиња бегалци од Беломорјето бараат: “Независна Македонија”; “Македонија за Македонците”; “Училишта на родниот јазик”.

1919.08.16_The Times - Macedonian Appeal To Paris, pg6
Posted in А25 Југославија Кралство А9.1 Слика и посока

1919.08.16_The Times – Macedonian Appeal To Paris, pg6

„… MACEDONIAN APPEAL TO PARIS, TO THE EDITOR OF THE TIMES. Sir,—At this moment, while the Peace Conference is occupied with tho solution of the Balkan problems, wo two million Macedonians are anxiously awaiting a just and equitable settlement of the Macedonian question. It was from tho Balkans that, in 1914, issued the spark which set the world on fire….