Оддел: А27 Македонија Независна

Податоци за македонските состојби и македонската борба против националните негирања, за национални права и слободи, после социјализмот сѐ до 2008 година.

1991.09.08+_ВМРО Независна - Илинден, Ѓорѓи Солунски - ’Обраќање‘, софиски регион
Posted in А14.3 Пирин А27 Македонија Независна

1991.09.08+_ВМРО Независна – Илинден, Ѓорѓи Солунски – ’Обраќање‘, софиски регион

Обраќање на Ѓорѓи Солунски од софискиот регион, Претседател на ВМРО Независна “Илинден” ОБРАЌАЊЕ БРАЌА МАКЕДОНЦИ, ГРАЃАНИ НА Р МАКЕДОНИЈА, ТРЕТИОТ ИЛИНДЕН на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ВЕЌЕ ВИСТИНСКА РЕАЛНОСТ. ИДЕАЛОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ РЕВОЛУЦИОНЕРИ – “МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ” И “НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА” Е…

2022.04.05 _Macedonians from Australia - Bulgarian embassy, letter, Canberra
Posted in А27 Македонија Независна А31 Правни дејства

2022.04.05 _Macedonians from Australia – Bulgarian embassy, letter, Canberra

  Писмото на македонскиот јазик Почитуван амбасадор, Ние, долупотпишаните, етнички Македонци, Ви пишуваме за да ја изразиме нашата загриженост во врската со официјалниот став на Владата на Република Бугарија со кој не го признава македонскиот јазик како единствен и посебен…

1997_Драган Богдановски - Македонија не е втора бугарска држава, Малме
Posted in А27 Македонија Независна

1997_Драган Богдановски – Македонија не е втора бугарска држава, Малме

  REPUBLIKA MAKEDONIJA NE E VTORA BUGARSKA DRŽAVA Najnoviot izum na falsifikatorskata mašinerija vo Sofija po odnos na Makedonija e deka Republika Makedonija bila vtora bugarska država po drugite primeri vo svetot kade od edna nacija postojat dve državi, kakva…