Оддел: А33 Герила

2012.09.13_Зошто Стилиан го закачи знамето на полицијата во Солун
Posted in А14.2 Беломорие А33 Герила

2012.09.13_Зошто Стилиан го закачи знамето на полицијата во Солун

„Тоа беше лично моја акција која ја извршив по моја одлука. Причината е поради тоа што некои овдешни Македонци [од Беломорска Македонија] почнаа да ме обвинуваат дека сум се откажал од македонската идеологија и дека сум преминал на грчка страна….