Оддел: 6.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ ГРЧКИ ИЗВОРИ со оригинална слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in 6.2 Само слика

1915_Манолис Тријантафилидис – ’ΑΡΘΡΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ‘

„… λέγουν πως είναι Μακεδόνες και μιλούν την μακεδονική …“ Грчки јазичар Манолис Тријантафилидис (1883-1959) во 1915 година напишал дека домородните жители во егејскиот дел на Македонија одбиваат да се нарекуваат Грци, но велат дека се Македонци кои зборуваат на…

Posted in 6.2 Само слика

1983_Грчки атлас

Posted in 19.2 Само слика 6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

Posted in *Избор 6.2 Само слика

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, согледувајќи ја слабоста на новостворената независна држава, во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со реалноста за македонската државност.

Posted in 6.2 Само слика

1300+_Никифор Григора – Солун, најзначајниот град на Македонците

Солун првиот (т.е. најзначајниот) град на Македонците!