Оддел: 8.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in 8.2 Само слика

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy

Отпусница на Македонец од американската војска учесник во Прва Светска војна. Иако за време на Прва Светска војна Македонците можеле лесно да ја избегнат воената обврска. Доволно било да не се кажуваат за Македонци туку да се кажат за Бугари….

Posted in 8.2 Само слика

1944–1945 « 1991–1994_Rossos – Foreign Office, Captain P.H. Evans

„… Според доверлив извештај доставен до Британското Министерство за Надворешни Работи при крајот на Втора Светска Војна од Капетан П.Х. Еванс, британски разузнавачки старешина, подрачјето на Лерин било ‘претежно СЛАВЈАНСКА област, а не ГРЧКА,’ каде што Грчкиот јазик биле сметан…

Posted in 8.2 Само слика

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia

Христо Котев, од Македонска Националност, роден во Битола и кој престојува пет години во Австралија, кој сега престојува на 47ма Аргиле улица, Сиднеј, побарува натурализација под Националниот Комонвелт Акт, 1920-1925. Посочил: Саша Узунов

Posted in 8.2 Само слика

1849_Македонци во Унгарија

Македонци како посебна графа на население во австро-унгарска статистика. Macedonier во Хрватска и Словенија 80, во Трансилванија 370.

Posted in 16.2 Само слика 8.2 Само слика

0086-0160_Аријан (македонско-хеленско соперништво)

Древниот летописец Аријан (86 – 160 н.е.) говори за народносното соперништво помеѓу Македонците и Илините.

Posted in 16.2 Само слика 8.2 Само слика

-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)

„… Хелените кои беа населени во Бактрија и Согдијана… слушнале дека кралот (Александар) починал од повредите, па се побунија против Македонците… По смртта на Александар тие беа масакрирани од Македонците …“ Диодор, летописец од Сицилија, по потекло Хелен.  

Posted in 8.2 Само слика

1899_United States bureau of immigation, racial-classification, on language matter

Posted in 8.2 Само слика

1920_Македонскиот јазик го говореле 1 милион Македонци

Posted in 8.2 Само слика

Ватикан за Македонците

… Босанци, Срби, Бугари и Македонци …