Оддел: 9.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални ГЕОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИ слики, но без посока за времето или изворот на документот.

1097_C. S. Hammond - ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.
Posted in 9.2 Само слика

1097_C. S. Hammond – ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.

Посочил: Јордан Груев

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле
Posted in 9.2 Само слика

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле

Македонија земја одвоена од Ахаја, Грција (забелешка: зборот Грција тогаш сѐ уште не постоел) и другите тогашни земји со свои народи.

1800+_Edward Arnold - 'Macedonia', London
Posted in 9.2 Само слика

1800+_Edward Arnold – ‘Macedonia’, London

Македонија како самостојна земја со повеќето местоименувања како што се нарекуваат на македонски.

Posted in 9.2 Само слика

1878 – 1908_ЭСБЕ – Карта Балканского полуострова

Извор: wikimedia.org

Posted in 9.2 Само слика

1918~_Map of the Balkans, the racial boundaries, General Drafting Co.

На Европа и на светот за време и непосредно после Версајскиот Мировен Договор им било јасно дека на просторот на Македонија постои народ различен од соседите. На оваа земјописна карта означени како Македонски Славјани.

Posted in 9.2 Само слика

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.

Мапа со просторот на Македонија осенчен различно и одвоено од околните земји.

Posted in 9.2 Само слика

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

  Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана. Извор: Збирка David Rumsey  

Posted in 9.2 Само слика

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј

  Јужен дел од Балканот – само Македонија, Тракија и Ахаја. Што станало со Хелас!?  

Posted in 9.2 Само слика

1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија. Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и…

Posted in 9.2 Само слика

1481 – 1683_Ottoman Empire

  Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.  

Posted in 9.2 Само слика

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век

Ако авторот ја означил Македонија и ја означил Ахаја, зошто би пропуштил да го означи Хелас (Грција) доколку би бил поширок и надреден поим!?

Posted in 9.2 Само слика

0000_A.K. Johnston – ‘Eastern half of the Roman Empire’, Edinburgh & London

На сите земјописни карти од времето на Римското Царство, ако се наведени напоредно, Македонија и Хелас се претставувани како раздвоени територијални поими.

Posted in 9.2 Само слика

1900~_Народносната разместеност во Беломорска Македонија

Posted in 9.2 Само слика

0125_The Roman Empire in 125 AD

Македонија, Епир, Тракија, Далмација… Грција? Хелас?

Posted in 9.2 Само слика

1947+_Bošković – ‘Atlas of modern Geography’

Дали и ние Македонците да се повикаме на Бледскиот југословенско-бугарски договор како што сите се повикуваат на определени привремени проекции како на пример Санстефанска, Призренска и слично!? Зошто да не бидеме дрски како сите наоколу и да бараме од бугарските…