Оддел: 12.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики но без посока на СВЕТСКИОТ извор.

1900+_Македонски Револуционери
Posted in 12.2 Само слика

1900+_Македонски Револуционери

Posted in 12.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.

Posted in 12.2 Само слика 19.2 Само слика

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

Posted in 12.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

Posted in 12.2 Само слика

1900+_Македончиња

Од сликозбирките на странските патеписци.

Posted in 12.2 Само слика 19.2 Само слика

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Posted in 12.2 Само слика

1904.05_Macedonian ‘hard nuts’ – veterans of a score of campaigns

Македонски „тврдокорни“ ветерани во поход.