Оддел: 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Лични судбински изјави од Македонците од Голо Брдо и Мала Преспа за настани поврзани со македонската определба.

Сведоштва народни – видео листотека, Мала Преспа, Голо Брдо
Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

2022.08_Баба Цвета, албанска Македонка

Видео каде што наместо да се докаже погрешното себеопределување, се потврдува спротивната вистина, дека дел од денешните Албанци некогаш биле Македонци. Баба Цвета не го заборавила тоа, другите како младото момче нејзин соселанец и соговорник тоа не сака да го…

Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

2005_Училишта за македонски јазик во Република Албанија, (видео)

 

Posted in 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Macedonian Children in Mala Prespa, Albania – Македонци во Мала Преспа, Албанија