Оддел: 24 Југославија Кралство

Податоци за македонските состојби и националната борба за државност и национални права и слободи на македонскиот народ.

Posted in 11.1 Слика и посока 24 Југославија Кралство

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија “Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија. дигитален извор Посочил: Sasha Uzunov

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4

Македонска Политичка Организација – секаде само Македонци, Македонија, „Македонија на Македонците!“.

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон – Охајо, САД

Шеста годишна конвенција на Македонската Политичка Организација. Со секогаш присутниот слоган „Македонија на Македонците!“

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит – Мичиген, САД.mp4

Posted in 24 Југославија Кралство

1938_Македонски литературен кружок во Софија