Оддел: 25.1 Партизански единици

Партизански воени единици кои за време на ВСВ се бореле против фашизмот и за македонското национално ослободување.

Ванде Вељаноски (1913 - 1942)
Posted in 25.1 Партизански единици

Ванде Вељаноски (1913 – 1942)

Потекнувал од сиромашно семејство од с. Никодин, прилепско. Делувал во работничкото движење уште од 1937 година против тогашната српска окупаторска власт. Бил убиен од бугарските фашисти со бесење во скопскиот затвор.   Посочил: Баба Лаже Трап Не Лаже

Posted in 25.1 Партизански единици

1949.05.10_Централна болница – оперативна хирургија, Вичо планина

Лефтерија Лотика Боди (с. Загоричане, костурско) Таска (Ипиро) Сула Калимани (Добролишта, костурско) Гиза (медицинска сестра од Унгарија) Ники (Пилкати, с. Колевишта, костурско) Атина Теохариду – Зонова (Черешница, костурско) Александра (с. Герман, леринско) Фана (с. Жељево, леринско) Ставрула (град Гревна)  …

Posted in 25.1 Партизански единици 4.2 Само слика

1944.11.04_7ма Битолска бригада – Ослободување на Битола

Седма македонска ударна бригада (позната и како Битолска ударна бригада) била создадена на 22 житар 1944 година во селото Зборско, на планината Кожуф.

Posted in 25.1 Партизански единици

1941-1945_Македонски партизански единици од НОБ

• дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •  …