Оддел: 25.3 Дела и Настани

Разни дела и настани поврзани со македонската ослободителна борба во текот на Втора Светска војна.

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'во Вичо ...'
Posted in 25.3 Дела и Настани

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘во Вичо …’

„ВО ВИЧО НЕПРИЈАТЕЛОТ НЕ КЕ ПОМИНИ“   Посочил:  Sekula Vojvoda Fan Club  

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

Илинден како придвижувачки поттик за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за националната…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in 1.1 Слика и посока 25.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата…

Posted in 25.3 Дела и Настани

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес

„Не ги даваме синовите во бугарската војска. Рано изутрина уште не беа дојдени бугарските чиновници во своите канцеларии, пред општината почнаа да се собираат жени од сите страни. За многу кусо време се насобраа околу 100 до 300 жени. Плоштадот…

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

Posted in 18.2 Само слика 25.3 Дела и Настани

1942+ « 1945+_Ексхумација на 16 маскрирани жители во Азот во 1942.10.17

Posted in 18.2 Само слика 25.3 Дела и Настани

1942_Бугарски војници со отсечени глави на македонски партизани

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.