Оддел: Б04 Странска

Книги од странски писатели со национално значење за Македонија.

1972_Giorgio Nurigiani - The Macedonian genius through the centuries
Posted in Б04 Странска

1972_Giorgio Nurigiani – The Macedonian genius through the centuries (pdf)

1915_Charles Christopher Mierow - ’The Gothic history of Jordanes‘, London (Oxford University Press)-01
Posted in А17.1 ДМК Слика посока Б04 Странска

1915_Charles Christopher Mierow – ’The Gothic history of Jordanes‘, London (Oxford University Press)

Неколку цитати од кои произлегува дека Гетите и Словените се народи од исто потекло. Цитат: “There were many Gothic nations in earlier times, just as also at the present, but the greatest and most important of all are the Goths, Vandals, Visigoths, and Gepaedes. In ancient times, however, they were named Sauromatae and Melanchlaeni; and there were some too who…

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in Б04 Странска

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius (pdf)

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните историчари и дека сите МОДЕРНИ СЛОВЕНСКИ НАЦИИ СЕ САМО СРПСКИ ПЛЕМИЊА. 1887 Владимир Карић – ‘Србија. Опис земље, народа и…

2012_Antonio Munñoz Sáánchez - 'The New Macedonian Question'_01
Posted in Б04 Странска

2012_Antonio Munñoz Sáánchez – ‘The New Macedonian Question’ (pdf)

1975_Victor A. Friedman - 'Macedonian Language and nationalism during the 19th and early 20th centuries'_01
Posted in Б04 Странска

1975_Victor A. Friedman – ‘Macedonian Language and nationalism during the 19th and early 20th centuries’ (pdf)

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in Б04 Странска

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana (pdf)

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge, ki so skupaj z zgodovinskimi okoliščinami pripomogli k nastanku te problematike v okviru moderne grške države. Delo izhaja iz temeljne…

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in Б04 Странска

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’ (pdf)

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни услови кои довеле до културна револуција и јазичен развој од пред околу 10,000-1,000 години. Посочила: Меглена

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София
Posted in Б04 Странска

1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София (pdf)

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти. Фашизмот во Бугарија ќе “ја освои власта” во 1934 година, само една година после “освојувањето на власта” од национал-социјалистичката Хитлерова…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока Б04 Странска

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава. Целата книга дигитализирана од МНА: Посочил: Ѕале

1603_Hieronymus Megiser - 'Thesaurus Polyglottus', p54
Posted in Б04 Странска

1603_Hieronymus Megiser – ‘Thesaurus Polyglottus’, p54 (pdf)

Hieronymus Megiser бил германски јазичар и историчар. Во едно од своите дела ‘Thesaurus Polyglottus’ (Повеќејазичен зборовник) на 54 страница го споменува и македонскиот јазик преведувајќи ја примерната реченица „Боже, Боже мој зошто ме остави“ на македонски. Дел од зборовите во реченицата се сосема разбирливи слично на денешниот говор, дел се потешко разбирливи. Дури и да се третира како земјописно определување…

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'
Posted in Б04 Странска

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’ (pdf)

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат. „… „Древните Грци“ се споменувани само во поглед на објаснување на религијата од тие пагански Римјани. Имам најдено само два текста кои показателно (индицираат) кажуваат дека Византијците можеби препознавале опстанок на Хеленски народ (нација) во скорешното минато, иако и двата (текстови…

1908_Илије Барбулеску - 'Романците спрема Србите и Бугарите', Белград
Posted in Б04 Странска

1908_Илије Барбулеску – ‘Романците спрема Србите и Бугарите’, Белград (pdf)

„… Сите овие словенски доселеници на територијата на Романија, за кои понекогаш ние Романците, заради лажните теории што ни се сервираат, мислиме дека зборуваат на бугарски, се главно работници и градинари што се доселени од Македонија и за себе си велат дека се Македонци, а не Бугари. …“ страна 94. Книгата зборува за српско-бугарскиот пропагандистички судир околу Македонија. Романскиот писателот…

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott - 'Les Turcs et Les Tartares', vIII, Dublin
Posted in Б04 Странска

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’, vIII, Dublin (pdf)

Извадокот од книгата е подолг но дава претстава за некогашниот борбен менталитетот на Македонците. Она кое го знаевме од порано за чесноста, работливоста, занаетчиската способност, но и борбената решителност. Истото што ќе се докажи и во револуционерниот период меѓу 19 и 20 век. Ова ја поткрепува тезата: за денешниот менталитет на многу од зачаурените македончиња не е криво турското ропство…

1500+ « 1958_Ciro Giannelli - 'Un lexique Macedonien du XVI siecle'
Posted in Б04 Странска

1500+ « 1958_Ciro Giannelli – ‘Un lexique Macedonien du XVI siecle’ (pdf)

Macedonian Language – 16th Century! Macedonian Language We are proud to present the following historical source to our readers, a priceless document accompanied with analysis that shows how little the Macedonian langauge and vernacular has changed since the Middle Ages. Macedonian Lexicon – 16th Century Record of the Macedonian language The texts presented for analysis in this article were produced…

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in Б04 Странска

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang) (pdf)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор…