Оддел: Б1.1 Македонски јазик

Posted in Б1.1 Македонски јазик

1998_Блаже Ристовски – ‘Димитар В. Македонски’, Скопје (МАНУ) (pdf)

ПО ПОВОД 150-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО И 100-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА (1848-1898) Во нашите учебници мегу учебникарите од XIX век обично само се споменува и учителот Димитар Македонски. Има и основно училиште во Скопје што го носи неговото име. Но одвај ли некој знае нешто повеке за животот и дејноста на овоі македонски културно-национален деец. Се повторуваат главно податоците што патем своевремено…

Posted in Б1.1 Македонски јазик

1986_Блаже Конески – ‘Историјата на македонскиот јазик’, Скопје (pdf)

Оваа книга се појави во прво издание во 1965 Година. Во 1967 година таа беше вклучена во моите избрани работи, објавени од Култура — Скопје, како седма книѓа. При тој случај внесов некои мали поправки во текстот. Во изминатите десетина години имав можност да се вратам повторно на некои прашања од историјата на македонскиот јазик во повеќе специјалии испитувања. Се…

1993—2023_'Преспа' - Весник на Македонците во Албанија, Пустец
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа Б1.1 Македонски јазик

1993—2023_’Преспа’ – Весник на Македонците во Албанија, Пустец (pdf)

2015_Никола Минов - 'Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2015_Никола Минов – ‘Бугарската пропаганда во Македонија и Големите сили (1878-1912), Скопје (pdf)

  Извор: УКиМ

2013_Михајло Миноски - 'Петар-Пере Наумов Тошев - Совеста на револуционерна Македонија', ДАРМ-01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

2009_МАНУ - Македонска Енциклопедија (нулти табак)-01_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

2012-2013_Павел Шатев
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Крсте П. Мисирков - Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

2012_Д-р Ристо Ивановски - 'Албанците - муслимански колонисти', Битола_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2012_Д-р-Ристо Ивановски – ‘Албанците – муслимански колонисти’, Битола (pdf)

  Извор: brigien.com

1976_Јован Трифуноски - 'Полог, антропогеографска проучавања', Београд_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1976_Јован Трифуноски – ‘Полог, антропогеографска проучавања’, Београд (pdf)

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев (pdf)

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’ (pdf)

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград (pdf)

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are…

Христо Константинов
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София (pdf)

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За да не се замери со националистичките сили, пред сѐ во земјата во која живее, вината ја става на општественото уредување…

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in Б1.1 Македонски јазик

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје (pdf)