Оддел: Б01 Македонски јазик

Posted in Б01 Македонски јазик

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

Posted in Б01 Македонски јазик

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

2012_Д-р-Ристо Ивановски – ‘Албанците – муслимански колонисти’, Битола (pdf)

  Извор: brigien.com

Posted in Б01 Македонски јазик

1976_Јован Трифуноски – ‘Полог, антропогеографска проучавања’, Београд (pdf)

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in Б01 Македонски јазик

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев (pdf)

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние…

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in Б01 Македонски јазик

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’ (pdf)

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in Б01 Македонски јазик

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград (pdf)

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same…

Христо Константинов
Posted in Б01 Македонски јазик

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София (pdf)

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За…

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in Б01 Македонски јазик

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

2001_Билјана Ристовска Јосифовска – ‘Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја’, Прилеп (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

2014_Васил Чулев – ‘Македонски Милениумски Континуитет’, I (pdf)