Оддел: БII Странски писатели

Книги од странски писатели со национално значење за Македонија.

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in БII Странски писатели

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius (pdf)

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните…

Posted in БII Странски писатели

2012_Antonio Munñoz Sáánchez – ‘The New Macedonian Question’ (pdf)

Posted in БII Странски писатели

1975_Victor A. Friedman – ‘Macedonian Language and nationalism during the 19th and early 20th centuries’ (pdf)

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in БII Странски писатели

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana (pdf)

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge,…

2008_Anatoly Klyosov - 'Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer'
Posted in БII Странски писатели

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’ (pdf)

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни…

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София
Posted in БII Странски писатели

1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София (pdf)

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти….

1603_Hieronymus Megiser - 'Thesaurus Polyglottus', p54
Posted in БII Странски писатели

1603_Hieronymus Megiser – ‘Thesaurus Polyglottus’, p54 (pdf)

[wiki]Hieronymus Megiser[/wiki] бил германски јазичар и историчар. Во едно од своите дела ‘[wiki]Thesaurus Polyglottus[/wiki]’ (Повеќејазичен зборовник) на 54 страница го споменува и македонскиот јазик преведувајќи ја примерната реченица „Боже, Боже мој зошто ме остави“ на македонски. Дел од зборовите во…

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'
Posted in БII Странски писатели

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’ (pdf)

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат. „… „Древните Грци“ се споменувани само во поглед на објаснување на религијата од тие пагански Римјани. Имам најдено само два текста…

1908_Илије Барбулеску - 'Романците спрема Србите и Бугарите', Белград
Posted in БII Странски писатели

1908_Илије Барбулеску – ‘Романците спрема Србите и Бугарите’, Белград (pdf)

„… Сите овие словенски доселеници на територијата на Романија, за кои понекогаш ние Романците, заради лажните теории што ни се сервираат, мислиме дека зборуваат на бугарски, се главно работници и градинари што се доселени од Македонија и за себе си…

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott - 'Les Turcs et Les Tartares', vIII, Dublin
Posted in БII Странски писатели

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’, vIII, Dublin (pdf)

Извадокот од книгата е подолг но дава претстава за некогашниот борбен менталитетот на Македонците. Она кое го знаевме од порано за чесноста, работливоста, занаетчиската способност, но и борбената решителност. Истото што ќе се докажи и во револуционерниот период меѓу 19…

1500+ « 1958_Ciro Giannelli - 'Un lexique Macedonien du XVI siecle'
Posted in БII Странски писатели

1500+ « 1958_Ciro Giannelli – ‘Un lexique Macedonien du XVI siecle’ (pdf)

Macedonian Language – 16th Century! Macedonian Language We are proud to present the following historical source to our readers, a priceless document accompanied with analysis that shows how little the Macedonian langauge and vernacular has changed since the Middle Ages….

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in БII Странски писатели

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang) (pdf)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за…

Posted in БII Странски писатели

1932_Веселин Бешевелиев – ‘Кон прашањето за народноста на старите Македонци’, Софија (pdf)

Posted in БII Странски писатели

1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen (pdf)

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос - '10+1 прашања и одговори за македонското прашање'
Posted in БII Странски писатели

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос – ’10+1 прашања и одговори за македонското прашање’ (pdf)

„… * Прво, уште од почетокот беше погрешно да сакаш на друга земја да ѝ наметнеш име, колку и да не се согласуваш со нејзиното. ….“ „… Па, така, слоганот „Македонија е една и грчка“ во ушите на кого било…