Оддел: 01 Веронаука

Вероучение - Поука 01
Posted in 01 Веронаука

Вероучение – Поука 01

  1. Што е човекот и која е неговата цел на земјава? • Човекот е најизбраното видливо Божјо создание, бидејќи меѓу сите суштества на земјата, само тој е надарен со разумен ум, со благородни чувства и слободна волја. Неговата цел…