Оддел: Историја – 3Турско ропство

1911.12.22_The New York Times - Anarchy in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока Историја - 3Турско ропство

1911.12.22_The New York Times – Anarchy in Macedonia

„… АНАРХИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Христијаните, се станати очајни, организираат банди за убивање на Турци. Лондон, Петок, Сне. 22.-Допис од Солун, до новинската служба овде известува за услови на анархија низ цела Македонија. Убиство, грабеж и четништво широко раширени. Патувањето низ…

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание
Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание

1903_Вториот вод од Ѓорчевата чета
Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_Вториот вод од Ѓорчевата чета

Големото Македонско востание во 1903 година.

1903_К. П. Мисирков - 'За Македонцките работи', с71
Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_К. П. Мисирков – ‘За Македонцките работи’, с71

Исечок од книгата каде Крсте Мисирков изнесува за тактичноста на македонските револуционери во македонската борба за независност „iаkо под бугарцkа масkа“. Нешто кое бугарската пропаганда сега сака да го искористи за создавање на метеж во поглед на изјаснувањето на македонските…