Оддел: В14 Произведи Храна!

НАПРАВИ РОДОЉУБНО ДЕЛО - ПРОИЗВЕДИ ХРАНА - ВЕДНАШ!
Posted in В14 Произведи Храна!

НАПРАВИ РОДОЉУБНО ДЕЛО – ПРОИЗВЕДИ ХРАНА – ВЕДНАШ!

НАПРАВИ РОДОЉУБНО ДЕЛО – ПРОИЗВЕДИ ХРАНА – ВЕДНАШ! Империјално-Колонијалниот непријател надворешен и внатрешен не сака вие како поединци, како семејства и во целина како народ да бидете независни. Потребата за моќ за искористување на туѓите ресурси со наметнување зависност НЕМА ГРАНИЦА. Што и да дадете наметнувањето потчинетост (со тоа и исцрпувањето на домашните ресурси) нема да заврши – уште повеќе…

НЕ ЗАКОПУВАЈ ЈА ГЛАВАТА В ПЕСОК!
Posted in В14 Произведи Храна!

НЕ ЗАКОПУВАЈ ЈА ГЛАВАТА В ПЕСОК!

– ПРОИЗВЕДИ ХРАНА – НЕ ЗАКОПУВАЈ ЈА ГЛАВАТА В ПЕСОК Не треба да ја закопуваме главата во забава и различни други самозалажувачки разбигрижности. Треба да се припремиме што е можно подобро за прехранбената како и другите видови на кризи кои напоредно доаѓаат. А најдобрата заштита од прехранбената криза што може да помогне и за другите премрежија Е САМИТЕ СО СОПСТВЕНО…

ПРОИЗВЕДИ ХРАНА!
Posted in В14 Произведи Храна!

ПРОИЗВЕДИ ХРАНА!

ОБЕЗБЕДИ ЈА ИДНИНАТА НА ТВОЕТО СЕМЕЈСТВО – ПРОИЗВЕДИ ХРАНА! – Ги повикуваме сите семејства во Македонија ДА ЗАПОЧНАТ СО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА. Кризата од недостаток на прехранбени производи и да има повремени подобрувања, во целина постојано ќе се влошува. Затоа што и да заврши украинската криза, руско-западното соперништвото кое се издигна на ниво на непомирлива непријателска спротивставеност НЕМА ДА…