Оддел: Историја – Родољуби

Кратки житиа за познати и помалку познати македонски родољуби како благодарствен спомен за посветеноста на нивниот живот за доброто на македонскиот народ.

1848.05.21-1928.05.25_Трпо Поповски
Posted in Историја - Родољуби

1848.05.21-1928.05.25_Трпо Поповски

(од лево на десно) Непознат, Трпо Поповски и Павел Шатев. Трпо Поповски (21. V. 1848 – 25. V. 1928) е македонски преродбеник и револуционер, свештеник и учител. Целиот свој живот го посветил на борбата против грчката пропаганда во Македонија и…

1874.11.18 Постол – 1926.07.26 Софија_Крсте Петков Мисирков
Posted in Историја - Родољуби

1874.11.18 Постол – 1926.07.26 Софија_Крсте Петков Мисирков

  Дајте ни да си имаме свои, македонски национални чувства и да создаваме македонска култура, како што сме го правеле тоа со векови и кога нашата татковина не влегувала во една држава со вашата. Самоопределувањето на македонците „Мир“ 7427, 25.3.1925,…