Category: I САМОБИТНОСТ

Документација од доказно значење за македонската самобитност.

Posted in 11.1 Слика и посока

1836_S. Henry Tanner – ‘Turkey in Europe.’, Philadelphia

Македонија делумно се поклопува со Румелија. Грција нема. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1665_Joan Blaeu – ‘Macedonia, Epirvs et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Албанија, Јамбол, Епир, Тесалија и Ахаја. На земјописната карта од еден од најценетите средновековни картографи Грција никаде не е обележана. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1650_J. Saurenbergio – ‘Macedonia, Alexandri M. Patria.’, Amsterdam (Johannes Jansson)

Македонија, делови од Епир и Тесалија. Никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 7.1 Слика и посока

1871.10.01_Списание Читалиште – Скаска, Цариград

Цар Душан Силни, цар на Македонцие и Србите…

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1908.01.01_L’Italia al’Estero, Roma

Пренесени зборови од Сандански: „… Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање на соседните држави. Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, ниту Срби, ниту Романци, ни Турци, туку – само Македонци. …” Посочил: Слобода или Смрт

Posted in 16.3 Само посока

1903_Charles D. Shaw – ‘Stories of the Ancient Greeks’

„… As this great army marched from Doriscus toward Thermopylae it was joined by soldiers from Thrace, Macedonia, and other nations. …“ Chapter: The Greatest Army Посочил: Macedonia: a True Endless Story …  

Posted in 10.1 Слика и посока

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop – ‘Conditions in Macedonia’

A 1926 British Foreign Office report from diplomat RA Gallop who had visited the part of #Macedonia which had come under Serbian colonial rule post 1913 Gallop had spoken to some local Macedonians in Skopje who emphatically told him they…

Posted in 1.3 Само посока

1906_Блаже Крстев Биринчето – Писма

„… А бре браќа ни вие сте Срби, ни ние сме Бугари … ние сме македонски борци и се бориме за македонскиот народ, а не се бориме за Бугарија, Србија или Грција …“  

Posted in 7.3 Само посока

1895_Атанас Шопов – ‘Од новата историја на Бугарите во Турција’, Пловдив, с77-78

Атанас Шопов за Коста Групче – „… Тој проповеда дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку целосно одделна славјанска народност … Групчев со лажно име се труди да ги протне своите лицемерни начела… Тој го прегрнал и го…

Posted in 13.2 Само слика

1934.05.28_Македонците во судири со софиската полиција

20.000 Македонци, поддржани од свои пријатели Бугари … ги занемаруваат наредбите на полицијата и на македонските претставници, прават колона, ја пеат македонската химна и чекорат кон царскиот дворец. … Толпата извикува „Долу предавниците на Македонците!“

Posted in 25 Втора Светска војна

1949~_Партизанче Илија од с. Горно Каленик, Лерин

Најмладиот македонски борец единесетгодишниот Илија кој загинува после 3 дена учество во борбите во Беломорскиот дел од Македонија.

Posted in 4.2 Само слика

1944.11.17_Видео исечок – говор на М. А. Ченто

Методија Андонов Ченто држи говор на средишниот скопски плоштад набргу после ослободувањето. Посочил: Гоце Панговски