Оддел: *Избор

Избор најпотврдни документи за македонската самобитност.

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет

Секаде каде што во Библијата се употребуваат поимите Македонија и Македонците се третираат како поими кои означуваат посебен народ и земја. Никаде нема показател (индиција) за поврзување на Македонија како дел од Хелас или пак на Македонците како дел од…

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока

1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани. „… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги…

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш…

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална…

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците. Посочила: DragonGirl

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се…

1925.04.25_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1925.04.25_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

  „… Македонците продолжуваат со нивната политика да ги провоцираат прво Србите, потоа Бугарите со надеж дека еден ден додека тие двајца се расправаат Македонија ќе избега со посакуваната коска на независност …“ Посочила: DragonGirl

1890.06.20_The Omaha Daily Bee
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1890.06.20_The Omaha Daily Bee

Во весникот се зборува за затворениците по турските затвори. Христијанските затвореници биле составени од „… Грци, Бугари и Македонци. …“. Посочила: DragonGirl

1928.11_Aufruf von deutschen und österreichischen Intellektuellen - 'Für den Frieden auf dem Balkan', Berlin
Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1928.11_Aufruf von deutschen und österreichischen Intellektuellen – ‘Für den Frieden auf dem Balkan’, Berlin

„За мир на Балканот“ – Повик на германски и австриски учени за поддршка на македонското ослободително движење. Повикот меѓу другите е потпишан и од Едуард Бернштајн.   Содржината на повикот: „… За мир на Балканот Потпишаните сметаат дека е нивна…

1928_Грчки попис (Македонословени)
Posted in *Избор 6.1 Слика и посока

1928_Грчки попис (Македонословени)

Во грчки попис од 1928 години наведени се 81 984 кои себе си се завеле под графата Македонословени, напоредно со значително помалку 16 775 кои себе си се ставиле како Бугари.   Посочил: Visit Macedonia

1900+_Поп Тома Николов - Целите на Македонците
Posted in *Избор 11.2 Само слика

1900+_Поп Тома Николов – Целите на Македонците

За англиски новинар свештеникот Тома Николов зборува за погрешните ставови кои ги имале Турците и добар дел од европската јавност дека Македонците се бореле за припојување кон Бугарија. Целите на борбата биле Македонија на Македонците, а не за Велика Бугарија….

1909.02.26_St. Anne Record, v19, no41, Granite City, Illinois
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1909.02.26_St. Anne Record, v19, no41, Granite City, Illinois

Триесетмина повредени кога Македонците прогласиле супериорност на Сарафов. Во некое гратче во Илиниос каде што најверојатно имало заедница од Македонци избувнале немири поради спорот – кој бил поголема личност Абрахам Линколн или Борис Сарафов. Сето започнало кога некој Бугарин рекол…

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey