Category: *Избор

Избор најпотврдни документи за македонската самобитност.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„… Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од…

Posted in *Избор 9.2 Само слика

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас. ‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам,…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1972_CIA извештај за Бугарија

„… Структура и карактеристики на општеството 1. Народносен состав и јазици Бугарското население се претежно етнички Бугари, со Турци, Ѓупци и Македонци, последноименуваните се собрани во југозападните агли на земјата, единствени позначајни малцинства (Слика 16). Во целина, малцинските групи надворешно…

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1100+_Anonimous – ‘Gesta Hungarorum’, Hungary

Делата на Унгарците Унгарски летопис во кој се спомнуваат Македонците. Запис за раната унгарска историја напишана од непознат автор. На македонски: „… Неколку дена Совард и Кадоча, заедно со целата своја војска држејќи го знамето високо ги преминаа водите на…

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад. … Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

Националности Албанци … Грци … Македонци Бугари … Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

„… Современи Разгледи. Том VI. За да може читателот да го разбере словенскиот спор во неговата целина на која се повикува Турција, за момент се навраќаме на етнографското потекло на неколкуте христијански населенија во европска Турција, кои се нарекуваат, според…

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1919.01.08_The Washington Post

„… Македонците се надеваат – и јас сум овде во Вашингтон за да бидам глас на незваничен начин за нивните интереси – дека оваа прекрасна нација нема да дозволи Бугарија да одлучува на мировната конференција. Има околу 3,000,000 Македонци во…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

Британски воен документ: „… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од…

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1927.09.27_El Sol, Madrid

„… Сега Југославија не сака да го именува тоа малцинство што постои во нејзините граници од времето на Балканските војни, затоа што нејзината политика, не многу пријателска кон Бугарија – претпочита да ги нарекува Бугари, додека тие самите се нарекуваат…