Оддел: *Избор

Избор најпотврдни документи за македонската самобитност.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

1996_Paul R. Magosci - ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle
Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1905.03.03_The Hebrew Standard

Цитат: „Најчудното знаме под кое човек било кога се борел е тоа на македонските востаници. Црвено е од една и црно од другата.“ Ако некој ви вели дека за Илинденското востание се користело бугарското знаме. Можно е затоа што имало…

Posted in *Избор 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1943.05.18_Значки ‘Независна Македонија’ – бугарска окупациска забрана

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната. „До г.г. кметови и раководители на полициски станици. Многумина од членовите на Организацијата ’Илинден‘ носат значки со две лица, на едната страна е напишано…

Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1903.02.01_Весник Право, год. II, бр. 40, с3

Не секогаш цензурата успева сѐ да отстрани. Така повремени пропуштени делови зборуваат за вистинските мотиви на македонските организации. Така во бугарскиот весник “Право” некој поединец Несторов ги изнел правите цели и мотиви за делувањето на ВМРО. Цели за кои бугарската…

Posted in *Избор 19.1 Грчки

1831 « 2000+_Helene Glykatzi – Ahrweiler

„… Во 1831 година Атина била составена од 8 000 куќи, каде што повеќето од жителите биле Албанци. …“ Helene Glykatzi – Ahrweiler е Гркинка, прочувач на Византија, сметана дека спаѓа меѓу 100 најистакнати Грци на сите времиња. Често пати…

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case - ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press
Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„…  Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in *Избор 14.3 Пирин

1990.04.22_Собир на Македонците во Пиринско

Моќен собир на Македонците со силна надеж за стекнување на слободата и правата после падот на социјализмот во Република Бугарија.

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1888_Љубомир Миљковић – ’Отаџбина – бугарске школе у Македонији‘

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор…

Posted in *Избор 7.2 Само слика

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас. ‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам,…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1806-1812 « 1854_Липранди – ’Обозрѣние пространства‘, Санкт Петербург

Македонците во руската документација пред почетокот на противмакедонските пропаганди потполно несомнено се издвојувани како засебен народ на почетокот од 19 век.   Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović – ‘Kroz jedno mučno stoljeće’, Split

Хрвоје Магазиновиќ, пред Втора Светска војна во 1930-тите прашал еден Македонец – зошто се определил за комунистите. Македонецот одговорил: „… Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1922_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York. pg260

Слика. 131. Народносни состојки на границите од Југо-Славија, вклучувајќи ја линијата од договорот од Лондон од 1915. Од народносната карта на Британскиот Генералштаб, 1 : 1,5000,000, 1918. Клуч за броевите: 1. Југо-Словени; 2. Италијанци; 3. Германци; 4. Чехо-Словаци; 5. Унгарци;…