Оддел: *Избор

Избор најпотврдни документи за македонската самобитност.

1919.05.22_The New York Times, E. Percy Noel
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1919.05.22_The New York Times, E. Percy Noel

„… Овие села беа населени со луѓе од грчко, турско, ерменско, бугарско и српско потекло како и од домородни Македонци. …“ Освен правите Бугари другите народности живееле во страв од бугарскиот војник. Потоа „… Беше трогнувачки да се види нивната…

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1972_CIA извештај за Бугарија

„… Структура и карактеристики на општеството 1. Народносен состав и јазици Бугарското население се претежно етнички Бугари, со Турци, Ѓупци и Македонци, последноименуваните се собрани во југозападните агли на земјата, единствени позначајни малцинства (Слика 16). Во целина, малцинските групи надворешно…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1914.05.02_’The Outlook‘, New York

„… Голема штета е што Сервите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваа морал и интелектуална моќ да согледаат дека во една таква Балканска федерација лежеше нивната безбедност и безбедноста на Еврола. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1100+_Anonimous – ‘Gesta Hungarorum’, Hungary

Делата на Унгарците Унгарски летопис во кој се спомнуваат Македонците. Запис за раната унгарска историја напишана од непознат автор. На македонски: „… Неколку дена Совард и Кадоча, заедно со целата своја војска држејќи го знамето високо ги преминаа водите на…

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов - ’Периодично списание‘, Средец
Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов – ’Периодично списание‘, Средец

„… во мирно време тој корпус составен од Срби, Македонци и Бугари … Додека пак за зборот Македонија и другите произведени зборови од него, да се забележи дека тој збор е туѓ и сега влегува во употреба меѓу населението и…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад. … Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци…

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

Националности Албанци … Грци … Македонци Бугари … Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

„… Современи Разгледи. Том VI. За да може читателот да го разбере словенскиот спор во неговата целина на која се повикува Турција, за момент се навраќаме на етнографското потекло на неколкуте христијански населенија во европска Турција, кои се нарекуваат, според…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1919.01.08_The Washington Post

„… Македонците се надеваат – и јас сум овде во Вашингтон за да бидам глас на незваничен начин за нивните интереси – дека оваа прекрасна нација нема да дозволи Бугарија да одлучува на мировната конференција. Има околу 3,000,000 Македонци во…

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

Британски воен документ: „… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1927.09.27_El Sol, Madrid

„… Сега Југославија не сака да го именува тоа малцинство што постои во нејзините граници од времето на Балканските војни, затоа што нејзината политика, не многу пријателска кон Бугарија – претпочита да ги нарекува Бугари, додека тие самите се нарекуваат…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1908.01.01_L’Italia al’Estero, Roma

Пренесени зборови од Сандански: „… Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање на соседните држави. Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, ниту Срби, ниту Романци, ни Турци, туку – само Македонци. …” Посочил: Слобода или Смрт

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1934.05.28_New York Times, p9 – Македонците во судир со софиската полиција

20.000 Македонци, поддржани од свои пријатели Бугари … ги занемаруваат наредбите на полицијата и на македонските претставници, прават колона, ја пеат македонската химна и чекорат кон царскиот дворец. … Толпата извикува „Долу предавниците на Македонците!“

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1587_Urbano Monti – ‘(Interactive Globe) Tavola 1-60. (Map of the World)’, Milan

Стара италијанска карта. Има Македонија, Албанија, Тракија, Боетија, но нема Грција, Србија, Бугарија… Во Македонија е ставен градот Vodana. Извор: David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за Римското Царство во време на царот Октавијан Август, Македонија се простирала сѐ до Јадранско и Јонско Море и граничела со Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey