Оддел: *Прирачник

Помошни документи поврзани со историските податоци.

Posted in *Прирачник

Извори

ИЗВОРИ НА ИСТОРИСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА Македонска Национална Академија на својата интернет страница мна.мкд објавува историските податоци кои се собирани од разни места почнувајќи од 2007 година. Најчесто тоа се податоци кои веќе биле откриени од македонски родољуби и поставени на нивните…

Posted in *Прирачник

Правила на Насловување

Начин на насловување на написите според дадениот редослед. Примери за насловеност -0200- « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20-22, London -0225 « 1878_Edson Clark – “The Races of European Turkey”, Pg. 20, London 1878.12.25_Едсон Кларк –…