Category: 1.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од македонска документација.

Posted in 1.1 Слика и посока

1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје

Одлуки за обновување на Охридската Архиепископија и создавање независна помесна Македонска Православна Црква. Листопад 1943 година во Издеглавје, се одржал Првиот собор на македонското православно свештенство на слободната територија, на кој присуствувале тринаесеттина свештеници и претставници на повеќе народноослободителни одбори….

Posted in 1.1 Слика и посока

1896 – 1900_Македонски Таен Револуционерен Комитет (печат, Устав)

Македонски Таен Револуционерен Комитет – МТРК, подоцна Комитет на Македонските Револуционери – Терористи. Била анархистичка револуционерна организација основана во Женева со цел за ослободување на Македонија.

Posted in 1.1 Слика и посока

1925_МПО – основачки документ, место

Во основачкиот документ на МПО (Македонска Патриотска Организација), основана во 1925 г. во САД, основачите јасно ги поставиле своите цели: • Заштита на Македонците како посебна раса; • Создавање на посебна држава, повикувајќи се на античките права на Македонија и…

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока

1919_Статутот на Македонската Федеративна Организација

Статутот на Македонската федеративна Организација со цел „за легална борба за Македонија како независна држава во рамките на земјописните и стопанските граници“ со слоганот „Македонија на Македонците!“. The Statute of the Macedonian Federative Organization with purpose “to fight legally for…

Posted in 1.1 Слика и посока

1905_Списание ‘Вардар’, статистичка табела, Одеса

Народносна (етно-демографска) статистика објавена од Крсте Петков Мисирков во списанието „Вардар“.

Posted in 1.1 Слика и посока

1941-1945_МПО, писмо до Франклин Рузвелт

Писмо од Македонците во Македонската Патриотска Организација (МПО) во кое од американскиот Претседател се бара врз основа на начелото Македонија на Македонците да го поддржи создавањето на независна македонска држава како најдобро решение за целиот Балкан.  

Posted in 1.1 Слика и посока

1945.05.21_Решенија за македонската азбука

Влада на Демократска Федеративна Македонија, решение за македонската азбука. Од истиот ден пренесено решение од окружниот просветен оддел при НОО Битола за користењето на македонската азбука во основните училишта.

Posted in 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ – Манифест

Прогласот со кој Антифашистичкото Собрание на Народното Ослободување на Македонија – АСНОМ ги истакнува темелите на македонската државност.

Posted in 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ, решение за службен македонски јазик

Документ – решението донесено на заседанието на АСНОМ со кое народниот македонски јазик се воведува како службен јазик во македонската држава. „Во македонската држава како службен јазик се заведуе НАРОДНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“

Posted in 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана – Индианополис, САД

Македонецот Крсто Трајков пишува до Централната Управа на МПО во која предлага веднаш да се започне со создавањето на македонски Синод и македонска Црква која ќе ја поткрепи македонската борба за независност, со што би се одвоиле од Бугарија и…

Posted in 1.1 Слика и посока

1923_Тодор Александров, писмо до Михаил Чаков

Тодор Александров во писмо до Михаил Чаков на две места ја поставува Независна Македонија како цел на внатрешната борба.

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока

1878_Востанички документ од Кресненското востание – Никола Малешевски

  Устројство на Македонското востание, село Влахи 1878 година 1. Востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. 2. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат Македонци и ја сакаат…