Category: 1.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од македонска документација.

Posted in 1.1 Слика и посока

1905_Списание ‘Вардар’, статистичка табела, Одеса

Народносна (етно-демографска) статистика објавена од Крсте Петков Мисирков во списанието „Вардар“.

Posted in 1.1 Слика и посока

1941-1945_МПО, писмо до Франклин Рузвелт

Писмо од Македонците во Македонската Патриотска Организација (МПО) во кое од американскиот Претседател се бара врз основа на начелото Македонија на Македонците да го поддржи создавањето на независна македонска држава како најдобро решение за целиот Балкан.  

Posted in 1.1 Слика и посока

1945.05.21_Решенија за македонската азбука

Влада на Демократска Федеративна Македонија, решение за македонската азбука. Од истиот ден пренесено решение од окружниот просветен оддел при НОО Битола за користењето на македонската азбука во основните училишта.

Posted in 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ – Манифест

Прогласот со кој Антифашистичкото Собрание на Народното Ослободување на Македонија – АСНОМ ги истакнува темелите на македонската државност.

Posted in 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ, решение за службен македонски јазик

Документ – решението донесено на заседанието на АСНОМ со кое народниот македонски јазик се воведува како службен јазик во македонската држава.

Posted in 1.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана – Индианополис, САД

Македонецот Крсто Трајков пишува до Централната Управа на МПО во која предлага веднаш да се започне со создавањето на македонски Синод и македонска Црква која ќе ја поткрепи македонската борба за независност, со што би се одвоиле од Бугарија и…

Posted in 1.1 Слика и посока

1923_Тодор Александров, писмо до Михаил Чаков

Тодор Александров во писмо до Михаил Чаков на две места ја поставува Независна Македонија како цел на внатрешната борба.

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока

1878_Востанички документ од Кресненското востание – Никола Малешевски

Устројство на Македонското востание, село Влахи 1878 година 1. Востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. 2. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат Македонци и ја сакаат слободата…

Posted in 1.1 Слика и посока

1200+_Иван Иеракар, 13 век, Јас сум Македонец

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1878_Кирил Патријарх бугарски (Кресненско востание)

„… Познато ни е на сите нас дека злосреќната наша земја Македонија поради причини за егоистички цели од страна на големите сили, повторно и’ е оставена на Турција по Берлинскиот конгрес. Како резултат на тоа во одделните области на нашата…

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока

1913.06.07_Меморандум на Македонците – Македонски Глас бр.1

„МЕМОРАНДУМ НА МАКЕДОНЦИТЕ До владите и до општественото мнение на сојузните балкански држави Македонците постојано, во текот на вековите востануваа и се бореа за независност и слобода, и со својата упорна борба го помогнаа ослободувањето на Србија, Грција и Бугарија….

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1913_Атанас (Наце) Димов Чуповски (три меморандуми), Санкт Петерсбург

„ПОЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ“; „ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВУВАЊЕТО НА ЧЕТНИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА“; „ИСТОРИСКИ ОСВРТ НА МАКЕДОНИЈА“. За Наце Димов, денешните Македонци се пославјанчени древни Македонци… __________ Наце Димов познат и како Атанас Чуповски или Атанас Димов Чуповски е…