Category: 1.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА со изворна слика, но БЕЗ посока за времето или изворот на документот.

Posted in 1.2 Само слика

1903+_Сојуз на Македонските Студентски Друштва во Туѓина – Во спомен на Гоце Делчев

Posted in 1.2 Само слика

1907_Павле Наумов војводата, писмо до Тополчанци

„… Многу арно знаете, браќа, дека во Тополчани нема Срби, нема Грци, нема Бугари. Ние сме Македонци! …“ Павле Наумов кичевски реонски војвода.

Posted in 1.2 Само слика

1944_Партизански леток до битолските граѓани

„… Изминаја три и пол години от дено, кога го поробија Македонскио народ, трупите на подивелио Хитлер и неговите слуги – Бугарските фашистички окупатори, …“ Партизански леток со проглас кој се обраќа до битолските граѓани веднаш после ослободување на градот…

Posted in 1.2 Само слика

1924+_Разговор со ВМРО раководител

Разговор со еден водач на македонската организација после смртта на Тодор Александров: “… Нашата главна цел е единството и независноста на цела Македонија со главен град Солун …”.

Posted in 1.2 Само слика

1899_Гоце Делчев за македонското дело

“… Затоа што е единствено по род, коешто може да го задоволи светото за нас — Македонско дело …” Писмо од Гоце Делчев Посочил: Слобода или Смрт

Posted in 1.2 Само слика

1970_Милан Антонов – ‘Спомени’

Сведоштво на внукот на Гоце Делчев: „… Тој бил Македонец, а не Бугарин или Србин! …“ „… Гоце Делчев со сета своја револуционерна дејност и сфаќањата, има извонреден придонес во обликувањето и развојот на македонската национална свест. Не бугарска, не…

Posted in 1.2 Само слика

1896_Гоце Делчев, писмо до Никола Зографов (за врховистите)

„… Голема надеж ми даваш за „Врховниот“ [ВМК], но да ти кажам ли, брате, тој комитет каков впечаток ми остави, како ми смрзнува крвта од нив, бидејќи јас не само што се сомневам дека ќе помогнат, туку и страхувам да…

Posted in 1.2 Само слика

1913-1914_Димитрија Чуповски – ‘Македонците пострадале за право на слобода’

Posted in 1.2 Само слика

1920+_Димитар Поп Евтимов (за македонскиот пропаганден раздор)

Димитар Поп Евтимов: — „… Ден не поминувеше без да падне главата на некој „врл бугарин“ или „грк“, а всушност – главата на некој Mакедонец, зошто и „гркот“ и „бугаринот“ беа битолчани и чистокрвни Mакедонци, но едниот екзархист, другиот патриаршист….

Posted in 1.2 Само слика

1897_Писмо од Гоце Делчев (под псевдонимот Ахил)

“… Тукашните Македонци кои со својот решителен патриотизам …”

Posted in 1.2 Само слика

1500+_Охридската Архиепископија како македонска Црква

После падот на Самоил, повеќето архиепископи на Охридската Архиепископија биле од несловенско потекло. Сепак народот ја чувствувал како своја македонска Црква, така што често пати поглаварите на Архиепископија Охридска на Јустинијана Прима и на цела Вулгарија во насловите ја ставале…

Posted in 1.2 Само слика

1933.02.12_Проглас на Големиот Македонски Собор, Горна Џумаја

„… Оспособувањето на Македонија, која денес е распослана меѓу трите држави: Југославија, Грција и Бугарија во една самостојна политичка единица во нејзините природни географски граници …“ „… раководителите на македонското движење … ќе ги најдуваат најсигурните патишта за остварување на…