Оддел: 2.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 2.2 Само слика

1903_Војдан Чернодрински – ‘Срещта’

Факсимил од насловната страна на драмата „Средба“ од Војдан Чернодрински, посветена на Гоце Делчев.

Постирано во *Избор 2.2 Само слика

1850~_Јордан Х. Константинов – Џинот (за поимот болгар)

Преку овој запис искажан од Јордан Х.К. Џинот се открива некогашното значење на називот „болгари“. Така како „болгари“ ги нарекува Траките Белисариус и Спартак. Потоа Јустинијан, Константин Велики, Василиј I, Василиј II, светите Кирил и Методиј, па и древните Македонци,…

Постирано во 2.2 Само слика

1900-_Македонска химна од 19 век

Постирано во 2.2 Само слика

1824.02_Христе Хаџи Константинович, македонски јазик, Прилеп

Македонците пред четири века имале наменски прирачници во кои со образец било објаснето како треба да се изгледа секое писмо во зависност од тоа на кого му се испраќа. Според овие прирачници, или писмовници, секој можел да види како се…

Постирано во 2.2 Само слика

1879_Ѓорѓија Пулевски (охрабрување на Македонците со древното минато)

Постирано во 2.2 Само слика

Слово на Кирил Философ откако ги покрстил Бугарите

“… Старче безумни Бугарите се човекојадци жив ќе те изедат пред да ги покрстиш. Толку се диви што живо месо јадат и живо дете од мајка крадат …“

Постирано во 2.2 Само слика

1894_Раселувањето на Македонците

Положбата на нас Македонците во последниов период сè повеќе се влошува… соседните ослободени држави го прибираат македонското население, од кое што половината не се ни враќа на својата земја, а нив ги заменуваат заселници турци и черкези – маџири. Отоманските…