Оддел: 3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од МАКЕДОНСКАТА ШТАМПА.

Постирано во 3.1 Слика и посока

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

Сите обиди за издавање македонски весник кој би бил гласило за изнесување на македонските гледишта набргу било забранувано од владите на балканските соседи каде што весникот ќе се појавел. Таков бил и весникот ‘Балкански Гласник’ кој зборувајќи за Македонци излегол…

Постирано во 3.1 Слика и посока

1889.08.19_Коста Шахов – весник Македонија, Софија

„… Ние пред сѐ треба да поставиме чисто македонска почва … Ние не можеме успешно да го бараме својот спас како Грци, Срби, а ни како Бугари, туку само како Македонци …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 3.1 Слика и посока

1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија. Долу турската…

Постирано во 3.1 Слика и посока

1933.04.03-1934.04.03_Неделник – ‘Македонска Правда’, Софија

Македонска Правда бил неделен орган на македонската емиграција во Бугарија. Првиот број на весникот излегол во Софија на 3 тревен 1933 додека последниот 52 број се издал на 3 тревен 1934 година. Излегувал на бугарски јазик со тираж од 8000…

Постирано во *Избор 20.1 Српски 3.1 Слика и посока

1905.10.12-12.14_Весник ‘Автономна Македонија’, Белград

Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). „Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците“ бил македонски весник во Белград, незваничен орган на Македонскиот клуб. Излегувал меѓу 12 октомври – 14 декември 1905 година, секоја недела. Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен…

Постирано во *Избор 3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.

Постирано во 3.1 Слика и посока

1905.09.01_Вардар списание, Наредник-издавач К.П. Мисирков

Во првиот број од месечникот „Вардар“ Мисирков предвидува дека поради своите интереси сите (Турци, Срби, Грци, Бугари и делови од побогатата македонска интелигенција) ќе бидат незадоволни од неговото изнесување.

Постирано во 3.1 Слика и посока

1944.12.27_в. Нова Македонија

„…  Фактот, што се одржуе за прв пат после долги векови на ропството на македонскиот народ, заседание на слободното македонско Собрание, на кое Вие, претставителите на македонскиот народ, слободно ќе решавате за судбината на својот народ, е историјско собитие, не…

Постирано во 3.1 Слика и посока

1932.06.14_Списание ‘Македонско знаме’ – Македонското Национално Препородување

Органа на македонската прогресивна емиграција во Бугарија.

Постирано во 3.1 Слика и посока

1923.08.31_Весник ‘Независима Македонија’ – За бегалците

Целите на весникот „Независна Македонија“ – за независна Македонија во рамките на Балканска федерација.

Постирано во *Избор 3.1 Слика и посока

1925-1938_Весникот „Македонско дело“ печатен орган на ВМРО (Обединета)

—- „Македонско дело“ говори за великосрпската, но и за бугарската и грчката асимилаторска политика – „… Ние знаеме дека во овој момент сите со сета душа протестираат против вандалштината на туѓите окупатори (завојувачи) – Грците, Србите и Бугарите.. Белградските управители…

Постирано во 3.1 Слика и посока

1895_’Револуција’ – орган на македонските револуционери

Постирано во 3.1 Слика и посока

1913.12_Списание ‘Македонски Глас’ – Српски терор, Петроград

Списание „Македонски Глас“ За ѕверствата на соседите: Срби и Грци… МАКЕДОНСКIЙ ГОЛОСЪ, бр. 8, стр. 15

Постирано во 3.1 Слика и посока

1913-1918_Списание ‘Македонски Глас’, бр. 1,2,4,6,9,10,11,…, Петроград

Списание „Македонски Глас“ (исечоци од повеќе броеви) Орган на приврзаниците на независна Македонија Македонски глас е дело на македонската образовна колонија во Петроград, Русија. Се издава од 1913 до 1918 година. БРОЈ 1   БРОЈ 2   БРОЈ 4  …

Постирано во 3.1 Слика и посока

1946.09.22_Нова Македонија, Димитар Влахов – Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право над Егејска Македонија