Оддел: 3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од МАКЕДОНСКАТА ШТАМПА.

Posted in 3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Мир’

Posted in 3.1 Слика и посока

1902.09.02_Борис Сарафов – Орган стороннаков независимој Македонији

„Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе не ослободи, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците.“

Posted in 3.1 Слика и посока

1933.08.03_Весник „Македония“

…По повод 30-годишнината од Илинденското македонско востание, и 40-годишнината од МРО, во градот Горна Џумаја со македонска прослава се одбележува настанот, со споменикот и симбол на таа македонска борба за слобода, Македонскиот Четник. Со 5000 присутни, започна панихида за паднатите…

Posted in 3.1 Слика и посока

1902.12_Македонско Ослободително Дело – Дончо Војвода со рускиот вицеконзул

Дончо војвода: „Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија“ Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода од село…