Category: 4.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ.

Posted in 16.1 Слика и посока 4.1 Слика и посока

1834_Македонското сонце (мајстор Г.Д. Алексов од с. Горно Броди, Серско)

Македонското сонце изгравирано на ѕвоно во 1834 година, на коешто пишува: ☨ МАКЕДОНИА ✵ – Мајстор Г. Д. Алексов од село Горно Броди, Серско.

Posted in 4.1 Слика и посока

1903.08_Кумановско востаничко знаме

Знаме на кумановските востаници за време на Илинденското востание. Црвено знаме, со жолти букви испишано Ослободена Македонија – Куманово. Жена облечена во македонска традиционална носија. Во позадината изгрева 8крако сонце слично на денешното знаме на Република Македонија.  

Posted in 4.1 Слика и посока

1906.09.20_Стојан Петров Македонец (надгробна плоча)

Posted in 4.1 Слика и посока

1923.08.02_Илинденска организација, напис

 

Posted in 4.1 Слика и посока

1903 « 1970+_Ламбе Арнаудов Мојсоски (последниот Илинденец)

Илинденци во Охрид, 1941 година, пред: Евтим Апочев, Антон Шибаков и Јанко Добринов, назад: Глигор Гков, (Ламбе Арнаудов Мојсоски), Христо Лапаjков, Димитар Аџанец и Ташко Арсов. Бил во Илинеднското Востание (1903 год.). се борел за Независна Држава Македонија, земал Илинденска…

Posted in 4.1 Слика и посока

1925_Ќустендил, беломорски македонски бегалци

Македончиња бегалци од Беломорјето бараат: “Независна Македонија”; “Македонија за Македонците”; “Училишта на родниот јазик”.

Posted in 4.1 Слика и посока

1928_Приватни поштенски марки издадени во САД

Поштенски марки издадени во приватна режија во САД 1928 година на кои се прикажани картата на целосна Македонија и водечките ликови на македонската борба за слобода: Даме Груев, Гоце Делчев, Тодор Александров и Пере Тошев.

Posted in 4.1 Слика и посока

1850+_Gl. Vassilofschi Photograf Macedonenu Dui Ochritu

“Гл. Василевски македонски фотограф од Охрид.“ Запишано на влашки јазик на задната страна на фотографија направена кон средината на 19 век. Konstantin Miladinov? The Mystery of an old photograph from Ohrid  

Posted in 4.1 Слика и посока

1940_Килим од Македонец во бугарски затвор

Овој килим е рачна изработка на Македонец од Пиринскиот дел од Македонија затвореник во бугарски затвор 1940 година.