Оддел: 4.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 14.7 Иселеништво 4.2 Само слика

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

Уште еден масовно посетен годишен македонско – хрватски конгрес каде пред јавноста се истакнуваат барањата за независност на Македонија и Хрватска.

Постирано во 14.7 Иселеништво 4.2 Само слика

1935.09.12-13_Годишен Македонско – Хрватски собир, Акрон, Охајо САД

За време на кралство Југославија внатре и надвор јакнее пријателството помеѓу подредените народи. На собирот можат да се прочитаат слоганите: Independence for Macedonia, Macedonia does not want anything that does not belongs to her. Macedonia wants what is hers by…

Постирано во 4.2 Само слика

1920+_Картичка – Независна Македонија (со карта и слоган)

Независна Македонија За неа ние се бориме, За неа ние умираме.

Постирано во 4.2 Само слика

Лисковски Петко – надгробен споменик

Сведоштво за македонската судбина да бидат присвојувани од сите.

Постирано во 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

Постирано во 16.2 Само слика 4.2 Само слика

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

Натпис од времето на Антигон II Гонат, крал на Македонија, 3 век п.н.е Според историчарите: Македонците под водство на кралот Антигон пак ги посрамија Елините, дури и погадно од онаа битка кај Херонеја. На овој натпис е опишано понижувањето на…

Постирано во 4.2 Само слика

1903_Револуционерна збирка

Револуционерна збирка најверојатно составена меѓу двете светски војни. Ја сочинуваат револуционерното знаме на организацијата за градот Струга од 1903 година, слики од македонски дејци, песната „Т’гра за југ“ и слоганот „Македонија на Македонците“.

Постирано во 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.

Постирано во 25.1 Партизански единици 4.2 Само слика

1941-1945_Македонски партизански единици од НОБ

• дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Даме Груев, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •   • дел од одредот Димитар Влахов, 1942 година •  …

Постирано во 4.2 Само слика

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија

МАКЕДОНЦИ, ВЕРУВАЈТЕ СИ ПРЕД СЀ САМИ СЕБЕСИ! МАКЕДОНЦИ, РАЗЧИТАИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СЕБЕ СИ!

Постирано во 4.2 Само слика

1920+_Карта, слоган и предводници

Карта со целта за ослободување на територијата на Македонија, главните предводници на борбата и слоганот на борбата.

Постирано во 26 Југославија Социјализам 4.2 Само слика

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974

ДООМ – Движење за ослободување и обединување на Македонија Движењето за ослободување и обединување на Македонија е македонска иселеничка организација основана во 1962 г. во Шведска. Составена е од македонски иселеници во Данска, Германија, Шведска, Австрија, Белгија, Франција, САД, Канада…

Постирано во 4.2 Само слика

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот од 16-19 век

Постирано во 4.2 Само слика

Македонка со знаме Македонија на Македонците

Постирано во 4.2 Само слика

0300+_Надгробен натпис од Македонка

Христијански надгробен натпис “Македонис” (МАЦЕДОНИАН) датиран од IV н.е..