Оддел: 4.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in 23.5 Дела и Настани 4.2 Само слика

1878_Печат од Кресненското Македонско востание

Posted in 25.1 Партизански единици 4.2 Само слика

1944.11.04_7ма Битолска бригада – Ослободување на Битола

Седма македонска ударна бригада (позната и како Битолска ударна бригада) била создадена на 22 житар 1944 година во селото Зборско, на планината Кожуф.

Posted in 14.7 Иселеништво 4.2 Само слика

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

Уште еден масовно посетен годишен македонско – хрватски конгрес каде пред јавноста се истакнуваат барањата за независност на Македонија и Хрватска.

Posted in 14.7 Иселеништво 4.2 Само слика

1935.09.12-13_Годишен Македонско – Хрватски собир, Акрон, Охајо САД

За време на кралство Југославија внатре и надвор јакнее пријателството помеѓу подредените народи. На собирот можат да се прочитаат слоганите: Independence for Macedonia, Macedonia does not want anything that does not belongs to her. Macedonia wants what is hers by…

Posted in 4.2 Само слика

1920+_Картичка – Независна Македонија (со карта и слоган)

Независна Македонија За неа ние се бориме, За неа ние умираме.

Posted in 4.2 Само слика

Лисковски Петко – надгробен споменик

Сведоштво за македонската судбина да бидат присвојувани од сите.

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

Posted in 16.2 Само слика 4.2 Само слика

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

Натпис од времето на Антигон II Гонат, крал на Македонија, 3 век п.н.е Според историчарите: Македонците под водство на кралот Антигон пак ги посрамија Елините, дури и погадно од онаа битка кај Херонеја. На овој натпис е опишано понижувањето на…

Posted in 4.2 Само слика

1903_Револуционерна збирка

Револуционерна збирка најверојатно составена меѓу двете светски војни. Ја сочинуваат револуционерното знаме на организацијата за градот Струга од 1903 година, слики од македонски дејци, песната „Т’гра за југ“ и слоганот „Македонија на Македонците“.

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.

Posted in 4.2 Само слика

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија

МАКЕДОНЦИ, ВЕРУВАЈТЕ СИ ПРЕД СЀ САМИ СЕБЕСИ! МАКЕДОНЦИ, РАЗЧИТАИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СЕБЕ СИ!

Posted in 4.2 Само слика

1920+_Карта, слоган и предводници

Карта со целта за ослободување на територијата на Македонија, главните предводници на борбата и слоганот на борбата.

Posted in 26 Југославија Социјализам 4.2 Само слика

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974

ДООМ – Движење за ослободување и обединување на Македонија Движењето за ослободување и обединување на Македонија е македонска иселеничка организација основана во 1962 г. во Шведска. Составена е од македонски иселеници во Данска, Германија, Шведска, Австрија, Белгија, Франција, САД, Канада…

Posted in 4.2 Само слика

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот

Oд 16-19 век Прашање на кој од овие македонски историски ознаки основата е со плава (Грција) или пак зелена боја (Бугарија)!? Ние не можеме да знаеме во древноста на која подложна боја биле поставувани древномакедонските ознаки – светлозрачното древномакедонско сонце,…

Posted in 4.2 Само слика

Македонка со знаме Македонија на Македонците