Оддел: 5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Постирано во 5.1 Слика и посока

1904_Списание ‘Македонија’ (војвода Глигор Соколов)

Познатиот просрпски војвода Глигор Соколовиќ, величан од српската негаторска пропаганда, долго време бил член на врховистичката бугарска организација, која се залагала за припојување на Македонија кон Бугарија. Организација која на Глигор дури и му објавувала написи фалејќи го – како…

Постирано во *Избор 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1943.05.18_Значки ‘Независна Македонија’ – бугарска окупациска забрана

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната. „До г.г. кметови и раководители на полициски станици. Многумина од членовите на Организацијата ’Илинден‘ носат значки со две лица, на едната страна е напишано…

Постирано во *Избор 5.1 Слика и посока

1903.02.01_Весник Право, год. II, бр. 40, с3

Не секогаш цензурата успева сѐ да отстрани. Така повремени пропуштени делови зборуваат за вистинските мотиви на македонските организации. Така во бугарскиот весник “Право” некој поединец Несторов ги изнел правите цели и мотиви за делувањето на ВМРО. Цели за кои бугарската…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1901.07.01_весник ‘Женски Глас’, бр.20, Софија

„… Таа го прочита повикот од бугарските и македонските женски друштва и напишаниот збор на г-ѓа Сакзова. Во тој збор, се даваше кратко но јасно оцртување на Македонија и нејзиното население, се искажуваше желбата на вистинските воини за македонското дело…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација

„… Ме прими лесно, многу лесно, затоа што во тоа време бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и закрепнат меѓу Македонците чувство на заедништво со Бугарите и со радост го пресретнуваа секое Македонче способно да стане агитатор на бугарската национална…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1900_Василъ Кѫнчовъ – ‘Македония, Етнографија и статистика’, София

„… Местните Бугари и Куцовласи, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи така ги нарекуваат. …“ Васил Кнчов бугарски егзархиски чиновник. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 5.1 Слика и посока

1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија

„… Внатрешната организација ќе му даде на секого до знаење дека работи за единството и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот Полуостров. Таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1899 « 1902_О.М и Б. – ’Поглед врз делатноста на бугарската егзархија‘, Лајпциг

„… На тој начин се одвраќа сиромашното население и се дава повод писатели како Шублие да зборуваат, дека Македонците ‘сѐ е спремно да се каже според нештата на кои се подложени, Бугарите, Србите, Романците, Хелените и дури и Македонците’ …“…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1954.06.30_Дино Т. Ќосев – ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија

„… Гоце за набрзо да стане водач на македонската селска револуција какво што во суштина било македонското револуционерно движење. … Гоце Делчев како македонски револуционер и водач на македонската буржоаско-демократска, селска револуција. … Гоце Делчев сознавал, дека, ‘турскиот владеачки систем’…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов – ’Периодично списание‘, Средец

„… во мирно време тој корпус составен од Срби, Македонци и Бугари … Додека пак за зборот Македонија и другите произведени зборови од него, да се забележи дека тој збор е туѓ и сега влегува во употреба меѓу населението и…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1892.02.18_Весник ‘Свобода’, София

„… излегуваат луѓе, кои се силат да ги уништат плодовите на толку годишни усилби, да докажат дека македонските бугари се одделна нација со особен јазик, со особени историски задачи! …“ „… Усилбите на целата интелегенција на целиот бугарски народ засега…

Постирано во 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво – бугаризација на личните имина

Еден документ како доказ за претопувањето (асимилацијата) на македонското население за време на окупацијата во текот на Втора Светска војна. Одземање на основните човекови права со измена на личните имина кои не звучат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 5.1 Слика и посока

1903_Пејо Јаворов – ’стенограмски забелешки‘

Гоце Делчев: „… Ќе го раскинеме тоа було и ќе не грејне сонцето на слободата, но НЕ БУГАРСКО СОНЦЕ. Јас …“ Поради разобличувањето на позициите на нападната бугарска историја оваа реченица од ракописните стенограми на пријателот на Делчев, Пејо Јаворов,…

Постирано во 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘

Книгата „За Македонските работи“ од Крсте П. Мисирков скоро целосно била уништена од страна на бугарската држава. Во 1942 година Блаже Конески како студент (Блаже Конев) во Софија наидува на сокриен примерок во софискиот универзитет. Ја зема скришно книгата, пребегнува…

Постирано во 5.1 Слика и посока

1874.11.04_Списание Читалище , Цариградъ

Душан Силни бил Македонец, а не Србин. Македонците од 14 век заедно со Србите наспроти Бугарите. Бугарски и македонски Владици. Македонски кнез Жарко кој самотојно владеел со Македонија. Посочил: Poljakot od Makedonija