Оддел: 5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in 5.1 Слика и посока

1917.12.02_Весник ‘Аз знам всичко’, год5, бр4

Жените (Македонки) во помош на војската Македонки, Бугарки и Турчинки ѝ помагале на бугарската војска при изградбата на утврдувачките објекти.  

Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1870_Бугарски пропагандист

„… Со еден збор да ви кажам, вие сте како пусти или како исштрклени говеда; вие, глупави луѓе, сте намислиле сега да се отцепите од Бугарскиот народ; та да составите (?) одделен Македонски народ, …“

Posted in 5.1 Слика и посока

1900_Никола Ќучуков – ‘Записки’, Сливен

„… 280 души од разни народности: Црногорци, Хрвати, Бошњаци, Германци, Срби, МАКЕДОНЦИ и 15-16 Бугари …“ Бугаринот Никола Ќучуков, во Бугарија издал себеживотописни белешки за неговото учество во херцеговското востание од летото 1875 г.. На 21та страница запишал: „… 280…

Posted in 5.1 Слика и посока

1871.03.01_Петко Славејков – весник “Право”, Цариград

Како што “доликува” на еден бугарскиот шовинист Петко Славејков ги нарекува македонските родољуби – „предавници”, „глупави луѓе”, „говеда”… и сакале да го обноват македонскиот народ кој одамна „го снемало од лицето од земјата“.

Posted in 5.1 Слика и посока

1939_Добре Ганчев – ‘Спомени 1864 – 1887’

Доказ од 19 век како се подметнувало бугароманството во Македонија.

Posted in 5.1 Слика и посока

1953.03.26_Бугарскиот пасош на Ванѓа Македонката

Снимка од личната карта на “Баба” Ванѓа. Во делот за народноста јасно се чита дека е Македонка. Еден показател за признавањето на македонско малцинство во Бугарија во првите години после Втора Светска војна.

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1871.01.18_Весник Македонија, Петко Славејков, – ‘Македонски в’прос’, Цариград

Во 1871 год., бугарскиот преродбеник и поет Петко Славејков, во својата статија „Македонското прашање“ (оригинален наслов „Македонски в’прос”, објавена во Цариград) ќе напише: „Многу пати имаме слушано од Македонците дека тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци…“…

Posted in 5.1 Слика и посока

1907_Л. Касаров – ‘Енциклопедиски Речник’, Пловдив (Пејо Јаворов родум Македонец)

Блискиот пријател на Гоце Делчев, Пејо Јаворов историчарите вообичаено го сметаат како Бугарин, но со голема љубов кон Македонија. Но дали е навистина така!? Според стар извор од 1907, во својот „Енциклопедиски Речник“ Л. Касаров поетот Јаворов го наведува родум…

Posted in 5.1 Слика и посока

1915 » 1432_БАН, Јордан Иванов – посебен народ Македонци во 15 век

Во пишувано историско дело од Јордан Иванов кој е член на Бугарската Академија на Науките, Македонците се забележани како посебен народ во 1432 година. Бугароманот Јордан Иванов, по потекло Македонец од Кратово, но типичен македонски национален своја кариера ја градел…

Posted in 5.1 Слика и посока

1884_Иван Вазов – ‘Пред Беласица’

Во збирката „Полиња и Гори“ (Поля и гори) од 1884 година од поетот Иван Вазов од македонско потекло кој живее во Бугарија, во подглавјето „Македонски сонети“ се наоѓа песната „Пред Беласица“ посветена на битката на Цар Самоил со Василиј II….

Posted in 5.1 Слика и посока

1924.03.31_Весник ‘Мир’ – Нашата Вера, Софија (напис од К. Мисирков)

„… Ние Македонците не ја посакуваме несреќата на човештвото, но во исто време би сакале и културното човештво да биде по-внимателно кон нашите човечки барања: да ни се даде право на национално самоопределување, затоа што и ние сме луѓе, а…

Posted in 5.1 Слика и посока

1932.04.19_Христо Трајков во Народното Собрание на Бугарија

Христо Трајков од Кукуш во говор во Народно собрание на Бугарија. „За нас Македонците, Македонија е поделена на три дела“ Христо Трајков е убиен по наредба на Ванчо Михајлов.

Posted in 5.1 Слика и посока

1865_Георги С. Раковски (за составот на Александровата војска)

Бугарскиот учен Георги С. Раковски за составот на Александровата македонска освојувачка војска. За Грци-Хелени кои се во платената и македонска и персиска војска.

Posted in 5.1 Слика и посока

1870-1875_Бугарски магазин ‘Читалиште’

„… Македонците и Илирите кои Елените ги нарекуват Варвари зашто не биле Елени .. ..Според Поливиј на кој може да му се верува затоа што живее 2 века пред Христос вели дека многу порано од него на тие места самостојно…

Posted in 5.1 Слика и посока

1952.05.02_Илия Атанасов Киряков, Народност – Македонец