Оддел: 5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)

Бугарскиот публицист – агент Петко Рачев Славејков сфаќајќи дека не може да се сузбие свеста кај Македонците за древното славно минато, се обидувал да го претстави и тоа како “бугарско наследство”.

Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1894_Петер Ш. Берковски – ‘Из воспомнинијата ми’

„… Ќе ми даваш пари, ќе станам бугарин …“ Мнозина бугарски преродбеници запишале дека „бугарштината со пари се купува“. И тоа трае речиси 2 века.

Posted in 5.1 Слика и посока

1946_Павел Делирадев – ‘Јане Сандански’, Софија

Житие за Јане Сандански од неговиот соработник Павел Делирадев, објавена во Софија.

Posted in 5.1 Слика и посока

1910_Книга – ‘Стара историја на Македонците’, Шумен

Стара историја на Македонците и за нивното пословенување и побугарување.

Posted in 5.1 Слика и посока

1968_Бугарски фалсификат за ‘Мемоарите на баронот Франсоа де Тот’ 1784

Бугарски лажирања: Патеписот на Франсоа де Тот од 1784. Баронот Франсоа де Тот во своите „Мемоари” од 1784 г., и во преводот на англиски јазик од 1785., запишал дека при престојот во Цариград најмил македонски работници. Македонци (НЕ Бугари, НЕ…

Posted in 5.1 Слика и посока

1989.08.29_Бугарско МВР, досие за разузнавачкиот соработник Георги Прванов

Бугарските архиви откриваат за непрекинатото работење на бугарските тајни служби за видозименување на македонската прашање во нивна полза. Георги Прванов е бугарски историчар и поранешен претседател на Бугарија. А, овие документи говорат дека тој бил и соработник на разузнавачките тајни…

Posted in 5.1 Слика и посока

1870_Весник ‘Право’, Киријак Држилович

Според цариградскиот весник „Право“, Киријак Држилович во 1870-те сакал да печати книги на македонски јазик. Во неговата печатница, Кирјак Држилович во Солун прво печател и издавал книги на грчки. Но, кога се разбрало дека има намера да печати и на…

Posted in 5.1 Слика и посока

1957-1958_Свидетелство од НР Бугарија

..Македонец..

Posted in 5.1 Слика и посока

1971.05.31_Бугарски пописен документ (бришење на слободно национално изразување)

Постојано изменување на пописните документи од похрабрите Македонци кои опстојувале на македонската национална определба. Bulgarian authorities constantly manipulate with the census there: Ethnic Macedonians falsely noted as Bulgarians.

Posted in 5.1 Слика и посока

1956.12.01_Преглед од попис во НР Бугарија

Македонци, Бугари, Други.

Posted in 5.1 Слика и посока

1957.01.27_Граѓанска венчаница од НР Бугарија

Граѓанска венчаница на Васил Иванов и Марика Безева, Македонци по народност, од Копривлен, Пиринска Македонија.

Posted in 5.1 Слика и посока

1964.06.27_Студентска книжка – софиски универзитет ‘К. Охридски’

Студент Петар Христов Мицков од Благоевград – Народност: Македонец.

Posted in 5.1 Слика и посока

1871.01.24_Весник “Maкедонија”, Цариград

Димитар Василев Македонски бил приврзаник за бугарската национална идеја (a веројатно така се штител па внимателно говорел, за да не биде прогонуван), па вели дека не постои македонски национален сепаратизам, дека “Македонците ce бугари” (национално). — Но тој му противречи…

Posted in 5.1 Слика и посока

1871.01.22_Весник ‘Право’, Цариград

22.01.1871 – Весник “Право”, Цариград Велико – бугарските шовинисти го поврзувале користењето на македонското наречје како пишан јазик со ОЧИГЛЕДНО ПОСТОЕЧКИОТ македонски национален сепаратизам (некогаш биле во право но некогаш и во заблуда, понесени од својот шовинизам). — По игра…

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1844_Царственик или Историја Болгарскаја

Преку Александровите достигнувања Бугарите станале славни и се нарекле Славјани и Македонци.