Оддел: 5.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in 5.1 Слика и посока

1851.10.06_Цариградски весник, с3

Истакнување на различноста на јазикот на “Скопјаните” од бугарскиот употребен во пишувањата на Јордан Хаџи Константинов – Џинот.

Posted in 5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Друштво – периодично списание

Бугарското книжевно друштво (подоцна – Бугарска академија на науките – БАН) во своето званично научно списание од 1891 г. пренесува податок дека во војската на руската царица Екатерина Велика и на генерал Иван Самојлович Хорват, покрај Срби, Бугари, Власи имало…

Posted in 5.1 Слика и посока

1900+_Павел Делирадев (за Јане Сандански)

„… за борба против турскиот апсолутизам и спротивставување против завојувачките (поползовенија) на великобугарскиот шовинизам: за слободна, единствена и независна Македонија во братски врски со сите слободни балкански народи …“

Posted in 5.1 Слика и посока

1986_БАН, Софија (за бугарската пропаганда)

„…бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и поткрепат меѓу Македонците чувство на национална истоветност со Бугарите и со радост го примаа секое Македонче, способно да стане агитатор на бугарската национална идеја во Македонија …“

Posted in 5.1 Слика и посока

1894_Марин Дринов – ‘Византијски Временик’

„…Ние знаеме за едно сведоштво, кое покажува, дека и во следните (подирните) векови, Бугарите биле познати меѓу Грко-Римјаните како Македонци…“ „…Император Василиј Македонски родоначелник на македонската историја…“ „…а го нарекуваат Македонски затоа што по народност тој не бил ниту Грк,…

Posted in 15 Странски сведоштва 5.1 Слика и посока

1894_Петар Драганов

„… Meѓу Македонците има очајни бугаромани и очајни србомани, но има и таканаречени автономисти и автохтонисти коишто велат дека [Maкeдонците] никако не се дел од големите идеи на Симеон Бугарски и на Душан Српски …“

Posted in 5.1 Слика и посока

1946.10_Пренос на моштите од Гоце Делчев

  Гоце Делчев, загинал на 4ти Косар 1903 година на излезот од селото Баница. На дрвениот резбан саркофаг, била испишана пораката „Го заколнуваме поколението, овие свети коски да се однесат во престолнината на слободна и независна Македонија“. Илинденската организација во…

Posted in 5.1 Слика и посока

1941.04.15_Бугарско МВР – барање за окупација

„окупацијата на србска Македонија“

Posted in 5.1 Слика и посока

1941.04.15_Бугарски Министер за Внатрешни Работи

До Министерот за Внатрешни Работи е доставено барањето да донесе одлука за „окупиране на српска Македонија“.

Posted in 5.1 Слика и посока

1941.04_Декларација ‘Македонија е свободна’

Декларација за “освободената” Македонија со величање на фашистичките лидери.

Posted in 5.1 Слика и посока

1941.04.22_Бугарско Министерство за Војна, Штаб на војската

Службената одлука за „окупиране на Македонија“ во текот на Втора Светска војна.

Posted in 5.1 Слика и посока

1871_Петко Славејков – весник ‘Македонија’

Бугарските пропагандисти, незнаејќи денес како да ја оправдаат присутноста на македонскиот националност во 1871 г., тврдат дека Славејков говорел за гркоманите. Иако всушност Славејков ја нагласува разликата меѓу македонските националисти од една страна и Грците и гркоманите од друга. –…

Posted in 5.1 Слика и посока

1824_Петар Х. Берович – ‘Буквар од различни поученија’

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1871_Стефан Захариев – ‘Македонско пирување’, во Цариградско списание ‘Читалиште’

Стефан Захариев (1810 – 1870) е бугарски преродбеник и предводник на црковно-просветното движење на Бугарите во Пазарџик. Трагал по стари списи и антиквитети како докази во црковната борба против грчката црква и добро ја познавал балканската историја. Тој прави разлика…

Posted in 5.1 Слика и посока Книжевност - Поезија

1924_Песна ‘Славни комити, все Македонци’

‘Бугарски народни песни от Македонија’ – собрал Панчо Михајлов, Софија, 1924 година.