Оддел: 5.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БУГАРСКИ ИЗВОРИ со оригинална слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 19.2 Грчки (само слика) 5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

Постирано во 5.2 Само слика

1873_Петко Славејков, писмо

„… глупавите настојувања на тукашниот православен човек (Солун), …дека тие не се Бугари, туку Македонци т.е. различни од Бугарите …“ Петко Славејков зборува за движењето за издвојување на некои црковни општини во посебна македонска Црква преку возобновување на Охридската Архиепископија….

Постирано во 5.2 Само слика

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

„… Пред години, во самиот почеток на бугарската преродба, тогашниот руски конзул во Солун ги наговарал Х. лазаровци, како и Робевци во Битола, да не ја кријат народноста, а да преминат во Бугари, затоа што, како богати и влијателни луѓе,…

Постирано во 5.2 Само слика

1900.12_Војдан Чернодрински за Македонците, Софија

Постирано во 5.2 Само слика

1947_Ученичка книшка, Горна Џумаја

Училишни предмети Македонски Јазик и Македонска Историја. Летото 1947 година со наменски закон изгласан во Великото народно собрание на НР Бугарија, во училиштата во Пиринска Македонија, биле воведени како училишни предмети македонскиот книжевен јазик и македонската национална историја. На сликата…

Постирано во 5.2 Само слика

1924.08-09_Тодор Александров, некролог

„… злодејци го убија легендарниот македонски национален херој Т. Александров… … најголемиот македонски револуционер и патриот …“

Постирано во *Избор 5.2 Само слика

1870+_Петко Славејков за платената бугарштина

Бугарскиот националистички пропагатор Петко Славејков сведочи дека бугароманството во Македонија кон крајот на 19от век, било платена професија – „Ќе ми дадеш пари, ќе се чинам Бугарин“. Потоа, додава и дека на Македонецот никако не му е гајле за „отечеството“…

Постирано во *Избор 5.2 Само слика

1893.10.02_Новинарски напад на македонската самобитност како „сепаратизам“, Софија

Бугарската политика од основањето на бугарската државност, со текот на времето сѐ повеќе и повеќе ја злоупотребувала принудноста на македонското ослободително движење за логистичко користење на територијата на бугарската држава. Така борбата за слободна и самостојна Македонија безсрамно ја нарекувале…

Постирано во 16.2 Само слика 18.2 Бугарски (само слика) 5.2 Само слика

1890+_Марин Дринов против грчкото присвојување на Македонците

Бугарскиот историчар, јазичар и државник Марин Дринов наведува причини за погрешноста на грчкото присвојување на древните Македонци.

Постирано во 5.2 Само слика

1900+_Стефан Кемилев за Јане Сандански

Бугарскиот правник и општественик Стефан Кемилев го опишува Јане Сандански како македонски националист: „Јане ја разви тезата, дека е погубно за македонското население и за самата Бугарија, македонското прашање да се третира во смисла на национално обединување на Бугарите и…

Постирано во 5.2 Само слика

1903_Бугарофилот М. Грашев против ”сепаратистот” К.П. Мисирков

Колебливиот бугарoман Милан Грашев со потекло од Прилеп бил употребен од бугарската шовинистичка политика за како домороден Македонец да ја нападне книгата на Крсте П. Мисирков „За Македонските работи“ пред нејзиното објавување. Критикувајќи го како македонски сепаратист патем и како…

Постирано во 5.2 Само слика

Бугарска книга за македонскиот цар Самуил

Постирано во 5.2 Само слика

Македонски Научен Институт – Статистика за Македонците 1890-1945, Софија

Статистика за Македонците во студија на софискиот Македонски научен институт за периодот 1890 – 1945.

Постирано во 5.2 Само слика

Македонката Н. Напева Дамова Иванова