Category: 05 Македонски сведоштва

Изјави на македонските дејци во прилог на македонската самобитност.

Posted in 05 Македонски сведоштва 23.2 Војводи

Јордан Пиперката (23.06.1870 Козица – 10.08.1903 Цер)

Нека не се надева ни Србија, ни Бугарија, ни Грција дека една педа земја македонска ќе добие, зашто за нејзиното ослободување ние крвта ќе ја пролеваме, па не ја даваме на друг, туку наша ќе биде.

Posted in 05 Македонски сведоштва

Стојан Христов

Една или две недели по 2 житар 1944 година, секое утро по разбудувањето, морав да застанам и да си речам дека сега има слободна македонска држава. Тоа ми изгледаше како чудо, па морав да се принудувам себе да верувам во…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Антон Попов

Беснееја на македонската земја разни господари. Срби, Турци, Грци, Бугари… Тогаш, од македонската нива сите тие береа. До денеска само на еден правото не го признаа. Правото на Македонецот да ја ора својата земја и единствено тој да го бере…

Posted in 05 Македонски сведоштва

2008_Борис Сандански

Борис Сандански потомок на Јане Сандански, член на ОМО Илинден – Пирин, говори на 130 годишнината од македонското Кресненско востание. Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1903 « 1957_Никола Киров Мајски – ’В строја за Македонија‘, Софија

„… Бев испратил статија до “Автономна Македонија” за Александар Велики за да биде публикувана како подлисник; настојчиво молам за нејзино публикување. Од капитално значење е да ја сврземе нашата кауза со старата историја на Македонија. …“ Никола Киров Мајски, Во…

Posted in 05 Македонски сведоштва 23.2 Војводи

Крсто Гермов Шакир

Слики од погребувањето на војводата Крсто Гермов – Шакир војвода. Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 05 Македонски сведоштва

Стојан Везенков (1828 – 19 јануари 1897)

„… познат македонски водач, борец за независна Македонија, глава на македонското востание против турското владеење …“ , македонски борец за слобода, панславист чиј спомен е длабоко врежан во спомените кај македонскиот народ.

Posted in 05 Македонски сведоштва

Јордан Костадинов (1932 – 2019)

Во периодот по 1950 година во Пиринска Македонија се одржани неколку политички процеси на малолетни младинци од 16-17 години, кои формирале македонски илегални организации. … Осудените младинци беа испраќани во воспитните домови во Бојчиновци. Некои од нив се: младите од…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Владислав Славчо Ковачев

Пет минути од деноноќието и` посветувам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска свест и да се уверам дека не е ништо она што досега сум го сторил за нea. Ја сакам Македонија повеќе од се` друго…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Јане Сандански

Ние треба да работиме за будење на сознанието кај македонските маси дека се тие самостоен народ, дека имаат право на слободен живот и дека треба да се борат за извојување на својата слобода, без да се потпираат на туѓа помош,…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Тодор Кусев (1867.01.28)

Тодор Кусев за весникот „Македонија” „… Г-не Редакторе на „Македонија” Вашиот весник со самото име го зачудува секого во Македонија до таа мера, што секој трча да види што весник е што го носи името на нашата земја… Весникот кај…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Ѓорѓи Македонски (1846.08.28)

Запис на учителот Ѓорѓи Македонски за своето потекло* 1846 г. Да се знае кога селаните од моето родно село Радибуш, Криворечка Паланка, ме главија за учител во нашето селско училиште и за Ранковце и за Криви Камен, за 1800 гроша…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Victor Bivell

Victor Bivell – Macedonian Australian Publisher and Activist – Macedonians are not Greeks. Виктор Бивел – Македонско Австралиски издавач и деец – Македонците не се Грци.

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1871.02.16_Димитар Македонски – По македонското прашање

Македонците не се изгубиле од лицето на Земјата, како што некои си дозволуваат да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па да зине земјата и да ги голтне. Димитар Македонски во својата статија “По македонското прашање”,…

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Коста Шахов (1888.11.11)

Нашата татковина Македонија си има историја за своето минато, каде што се гледа нејзината моќ, величина, како и нејзиното политичко потчинување под власта на тогаш моќната Турска империја. … Денес, секој Македонец, кога го спомнува Александар Македонски, вели: Ние сме…