Category: 05 Македонски сведоштва

Изјави на македонските дејци во прилог на македонската самобитност.

Posted in 05 Македонски сведоштва

Стојан Везенков (1828 – 19 јануари 1897)

„… познат македонски водач, борец за независна Македонија, глава на македонското востание против турското владеење …“ , македонски борец за слобода, панславист чиј спомен е длабоко врежан во спомените кај македонскиот народ.

Posted in 05 Македонски сведоштва

Јордан Костадинов (1932 – 2019)

Во периодот по 1950 година во Пиринска Македонија се одржани неколку политички процеси на малолетни младинци од 16-17 години, кои формирале македонски илегални организации. … Осудените младинци беа испраќани во воспитните домови во Бојчиновци. Некои од нив се: младите од…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Владислав Славчо Ковачев

Пет минути од деноноќието и` посветувам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска свест и да се уверам дека не е ништо она што досега сум го сторил за нea. Ја сакам Македонија повеќе од се` друго…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Јане Сандански

Ние треба да работиме за будење на сознанието кај македонските маси дека се тие самостоен народ, дека имаат право на слободен живот и дека треба да се борат за извојување на својата слобода, без да се потпираат на туѓа помош,…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Тодор Кусев (1867.01.28)

Тодор Кусев за весникот „Македонија” „… Г-не Редакторе на „Македонија” Вашиот весник со самото име го зачудува секого во Македонија до таа мера, што секој трча да види што весник е што го носи името на нашата земја… Весникот кај…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Ѓорѓи Македонски (1846.08.28)

Запис на учителот Ѓорѓи Македонски за своето потекло* 1846 г. Да се знае кога селаните од моето родно село Радибуш, Криворечка Паланка, ме главија за учител во нашето селско училиште и за Ранковце и за Криви Камен, за 1800 гроша…

Posted in 05 Македонски сведоштва

Victor Bivell

Victor Bivell – Macedonian Australian Publisher and Activist – Macedonians are not Greeks. Виктор Бивел – Македонско Австралиски издавач и деец – Македонците не се Грци.

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

1871.02.16_Димитар Македонски – По македонското прашање

Македонците не се изгубиле од лицето на Земјата, како што некои си дозволуваат да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па да зине земјата и да ги голтне. Димитар Македонски во својата статија “По македонското прашање”,…

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Коста Шахов (1888.11.11)

Нашата татковина Македонија си има историја за своето минато, каде што се гледа нејзината моќ, величина, како и нејзиното политичко потчинување под власта на тогаш моќната Турска империја. … Денес, секој Македонец, кога го спомнува Александар Македонски, вели: Ние сме…

Posted in 05 Македонски сведоштва

-Крушевчани – Сведоштва за Илинденското Востание

Posted in 05 Македонски сведоштва

Димитрија Чуповски

• 1914.11.20 •   • • • Во името на правото, во името на историјата, во името на практичноста, Ве молиме Вас, браќа, да ја прифатите следнава информација: Македонија е населена со хомогено православно население, кое има сопствена историја, свој…

Posted in 05 Македонски сведоштва 16.3 Само посока

Марко Цепенков

За тој расипан град се прикажува, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцки. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку. (предание за…